Home 2017-11-11T00:01:25+00:00

Helo, ni yw Equinox – asiantaeth cyfathrebu creadigol sy’n cyflwyno
ymgyrchoedd sydd wedi ennill gwobrau yn y DU o’n prif swyddfa yng Nghaerdydd.

Rydyn ni wedi bod yn rhoi sglein ar gyfathrebiadau ers i’r Spice Girls gyrraedd brig y siartiau yn y DU am y tro cyntaf ugain mlynedd yn ôl.

Ac rydyn ni’n hoffi meddwl am ein hunain fel grŵp gwych hefyd.

Mae ein tîm yn llawn egni, yn canolbwyntio ar ganlyniadau ac yn frwd dros gyflwyno’r ymgyrchoedd cyfathrebu gorau. Dyna pam ein bod ni wedi ennill Gwobr ‘Defnydd Gorau o Gysylltiadau â’r Cyfryngau’ Pride CIPR Cymru Wales dair blynedd yn olynol, a pham bod CIPR (Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus) wedi ein henwi ni fel Gwasanaeth Ymgynghori Eithriadol Cymru ar gyfer 2016/17.

Boed ni’n datblygu cynnwys amlgyfrwng i gael ei ledaenu’n helaeth, yn rheoli argyfwng cleient, neu’n creu stori fwyaf poblogaidd erioed safle newyddion (rhagor am hynny yma) – mae ein dull integredig a chreadigol ar gyfer cyfathrebu yn sicrhau bod ein cleientiaid yn llygad y cyhoedd bob amser.