• case studies - Tourism & Leisure - Cadw time traveller

Ymgyrch Teithiwr Amser Cadw

Ein Cenhadaeth

Rhoddwyd cyfrifoldeb i Equinox Communications (EC) gan Cadw, gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, i ymwneud â’r cyhoedd Cymreig â’u treftadaeth leol yn y cyfnod yn arwain at y tymor ymwelwyr, gan gynnwys y rheiny na fyddai o reidrwydd yn ymddiddori mewn hanes.

Penododd EC ddau ddigrifwr Cymreig, Chris ‘Korkey’ Corcoran ac Elis James, oedd yn enwog drwy gyfrwng BBC Cymru a Gŵyl Ymylol Caeredin, fel ‘wynebau’ i’r ymgyrch, gan greu cyfres o sgetsys doniol, a fyddai’n dangos ‘profiad taith drwy amser’ gan ddefnyddio’r dychymyg mewn safle o eiddo Cadw.

Ein Dull

Gweithiodd Equinox yn glos gyda Phennaeth Marchnata Cadw a thîm cyfathrebu Llywodraeth Cymru i ddatblygu ymgyrch hollol integredig gyda brandio arloesol, fideos creadigol a CC amlgyfryngol.

Bu i ni hefyd greu fideos awyrennau di-beilot yn dangos golygfeydd o’r awyr syfrdanol o safleoedd allweddol. Datgelwyd y cyntaf o’r fideos hyn – o Gastell Caerffili – yn y lansiad a’i ganfod yn syth ar Twitter, gyda’r canlyniad fod llawer o sylw ar WalesOnline, drwy gyfrwng sianeli cyfryngau cymdeithasol WalesOnline. Bwydwyd mwy o fideos i’r cyfryngau’n araf bach gan arwain at sylw ar MailOnline a Discover Britain.

Yn olaf, bu i ni ymwneud â theuluoedd lleol drwy gyfrwng cystadleuaeth i ddod yn Wynebau Cadw, er mwyn ymddangos ar hysbysebion bysus, posteri mawr a hysbysebion archfarchnadoedd, i greu llysgenhadon Teithiau Amser Cadw i rannu’u hanturiaethau yn eu cymunedau.

Y Canlyniad

Sicrhawyd 12.7m Cyfle i Weld (OTS) CC
Sicrhawyd 97 darn o sylw, gan gynnwys pob papur newydd allweddol ledled Cymru yn ogystal â sylw cenedlaethol yn Sunday Mirror a Mail Online
Sicrhawyd 7 darn o sylw darlledu gan gynnwys newyddion ITV Cymru Wales.
Sicrhawyd 7,275 o droeon gwylio ar sianel YouTube Cadw, +263.75% ar y targed
Cynyddwyd trafnidiaeth gwe o 60%,
Cynyddwyd cyfryngau cymdeithasol o 42.2%

Yn y pen draw arweiniodd yr ymgyrch at fwy o ymwelwyr (36%) yn safleoedd Cadw a chynyddodd aelodaeth yn ogystal i dros 12,000 aelod am y tro cyntaf mewn dwy flynedd. carouselimages not found