Sketching Stars picture

Clwb Athrawon STAEDTLER UK

Y briff Yn 2012, gofynnwyd i Equinox ddyfeisio cynllun cyfathrebu integredig ar gyfer STAEDTLER UK i hybu’i Glwb Athrawon yn y DU – adnodd arlein ar gyfer athrawon ysgol gynradd yn y DU. Ar ôl sefydlu presenoldeb arlein ar gyfer Clwb Athrawon y DU yn 2012, amcanion 2013/14 oedd: cynyddu aelodaeth o 37% sicrhau 2,700 […]

CELEBRITY CHIHUAHUA TYSON

Ymgyrch Staedtler UK Triplus®

Creu chihuahua enwog a seren cyfryngau cymdeithasol, ie wir! Cyflogwyd Equinox i ddarparu ymgyrch cyfryngau cymdeithasol greadigol ffabiwlys i hybu ystod cynnyrch triplus® STAEDTLER UK ar gyfer merched yn eu harddegau yn 2014. Ein Cenhadaeth Roedd STAEDTLER UK wedi creu hysbyseb deledu newydd i’w darlledu yng nghyfnod ‘Nôl i’r Ysgol’ yn 2014, oedd yn cynnwys […]

Kings Monkton

Kings Monkton: Ail-lansio Academi Chweched Dosbarth

Ein Cenhadaeth I gynyddu ymwybyddiaeth gyffredinol o Ysgol Kings Monkton a’r gwasanaethau a ddarperir ganddo, gyda ffocws penodol ar sicrhau diddordeb yn ail-lansiad yr Academi Chweched Dosbarth ym mis Medi 2014. Ein Dull Darparodd Equinox ymgyrch cysylltiadau’r cyfryngau lawn gan ddefnyddio cyfuniad o straeon newyddion, astudiaethau achos disgyblion ac athrawon, ac eitemau nodwedd golygyddol er […]