St. Modwen

St. Modwen yw prif arbenigwyr Prydain mewn adfywio ac mae ganddyn nhw record nodedig o reoli adfywio safleoedd tir llwyd ar draws Prydain. Mae’r cwmni’n gweithio gyda nifer o bartneriaid i greu cymunedau cynaliadwy defnydd cymysg lle gall pobl fyw a gweithio. Ein cenhadaeth Comisiynwyd Equinox gan ranbarth y De Orllewin, yn cwmpasu De Cymru […]

Bellway

Bellway Homes yw un o’r adeiladwyr tai mwyaf blaenllaw yn y DU, su’n adeiladu eiddo blaengar, unigryw sydd wedi’u cynllunio’n benodol, ledled De Cymru. Comisiynwyd Equinox i weithredu ymgyrch CC ragweithiol i godi ymwybyddiaeth a phroffil Bellway Homes, newydd-ddyfodiad cymharol ym marchnad adeiladu tai De Cymru. Ein Cenhadaeth Codi proffil Bellway Homes mewn ffynonellau cyfryngol […]

Ynys Mon Estates

Roedd Ynys Môn Estates yn ceisio caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad defnydd cymysg o safon uchel oedd yn cynnwys gofodau hamdden, manwerthu a busnes ar gyrion Llanfairpwll ar Ynys Môn, ar dir a arferai fod yn eiddo i Asiantaeth Ddatblygu Cymru ond sydd bellach yn eiddo i Lywodraeth Cymru. Byddai’r safle’n 55 erw ac yn […]

Westbury Homes

Comisiynwyd Equinox gan yr adeiladwr cartrefi newydd, Westbury, sydd â mwy na 20 o safleoedd ar draws De Cymru, i godi ei broffil ar dudalennau eiddo’r wasg leol er mwyn targedu prynwyr tai. Ein cenhadaeth Hefyd gofynnodd Westbury i Equinox godi ymwybyddiaeth yn y cyfryngau busnes rhanbarthol wrth leoli’r cwmni a’u personél allweddol fel awdurdod […]

Davies Richards

Comisiynwyd Equinox gan Davies Richards, sy’n arbenigo mewn eiddo gwledig mewn marchnad arbenigol, i godi ei broffil yn ogystal â phroffil ei brif ddatblygiad, Parc Pencrug, ymhlith defnyddwyr a rhanddeiliaid allweddol. Ein cenhadaeth Y prif amcanion oedd cael sylw cadarnhaol ar dudalennau eiddo, newyddion a busnes mewn cyfryngau targed yng Nghymru. Hefyd aeth Equinox ati […]