Case Studies - Charity & Not For Profit - Charity Retail Association

Y Gymdeithas Fanwerthu Elusennol – “Y Frwydr dros Siopau Elusen Cymru”

Mae’r Gymdeithas Fanwerthu Elusennol (CRA) yn cynrychioli siopau elusen ledled y DU gyda’r bwriad o ddylawnadu ar ddeddfwriaeth a’i fonitro, hybu manteision manwerthu elusennol a gweithio gyda phartneriaid i gefnogi’i haelodau. Yn 2012 cyhoeddodd yr Athro Brian Morgan Adolygiad Trethi Busnes Cymru, gan gynnig y dylai Llywodraeth Cymru ymgynghori ar gyfyngu rhyddhad ardrethi ar gyfer […]

Ymgyrch Portrait of a Nation

Rhaglen o waith creadigol yn cael ei redeg gan Gwmni Diwylliant Lerpwl, aelod o Rwydwaith Dinasoedd Diwylliant (UCN) a Chronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) oedd Portrait of a Nation. Roedd yn rhan o linyn amlwg iawn o ddathliadau Prifddinas Diwylliant Ewrop 2008. Gweithiodd yr ymgyrch gyda phobl ifanc o bob cwr o’r DU i roi […]

Urdd

Yr Urdd

Comisiynwyd Equinox gan Urdd Gobaith Cymru i lansio Eisteddfod yr Urdd 2005, y tro cyntaf iddi gael ei chynnal ym Mae Caerdydd. Ein cenhadaeth Cynlluniwyd y byddai’r digwyddiad yn fwy ac yn well nag erioed o’r blaen, gan lenwi’r Bae â llwythi o adloniant gan gynnwys chwaraeon dŵr, pabell ddawns, parthau rhyngweithiol yn ogystal â’r […]

Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Comisiynwyd Equinox gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri i greu digwyddiad amlwg yng Nghymru i ddechrau trafodaeth ynghylch hunaniaeth er mwyn rhoi sylw i bwysigrwydd treftadaeth. Ein cenhadaeth Dyfeisiodd Equinox syniad yn seiliedig ar DNA Treftadaeth yng Nghymru am fod cysyniad DNA yn un â deall ein gwreiddiau. Dechreuwyd y drafodaeth drwy gyfrwng cyfres o ddigwyddiadau […]

Ty Hafan

Tŷ Hafan

Equinox oedd yr asiantaeth Cysylltiadau Cyhoeddus cyntaf i dderbyn comisiwn gan Tŷ Hafan, yr Hosbis i Blant yng Nghymru, ac un o hoff elusennau Cymru, er mwyn codi proffil y sefydliad. Ein cenhadaeth Bwriad yr elusen oedd codi ymwybyddiaeth o’i gwaith ymysg rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys y cyhoedd a gwirfoddolwyr, cynulleidfaoedd corfforaethol a gwleidyddol a’r […]