App Facebook Parc Siopa Tonysguboriau

Cyrchfan siopa cyrion tref sy’n gwasanaethu maestrefi Caerdydd a Chymoedd y Rhondda yw Parc Siopa Tonysguboriau, oddi ar G34 yr M4 ger Llantrisant. Am fod hanner ei siopau’n gwerthu ffasiwn y stryd fawr, lansiodd Equinox ymgyrch ‘Wynebau’ Tonysguboriau yn 2008 i ddarganfod siopwyr lleol i gynrychioli steil go-iawn a bod yn rhan o ymgyrch hysbysebu’r […]

ZeroDegrees

Mae cysyniad tŷ bwyta a micro-bragdy Zerodegrees i gyd yn ymwneud â bwyd ffres a chwrw ffres gan ymgorffori micro-bragdy ym mhob lleoliad. Ein Cenhadaeth Comisiynwyd Equinox yn 2008 i lansio pedwerydd lleoliad y cwmni yng Nghaerdydd, i gyd-fynd â’r lleoliadau sydd eisoes yn bodoli yn Blackheath, Reading a Bryste. Ein Dull Y prif amcanion […]

Specsavers

Mae gan Specsavers Opticians fwy na 60 o siopau oddi fewn i ranbarth De Cymru ac mae ganddo gyfran o 30 y cant i’r farchnad optegol ym Mhrydain. Ein Cenhadaeth Comisiynodd y cwmni Equinox i godi proffil ei siopau i gyd yn y cyfryngau lleol gan osod Specsavers Opticians a’i staff fel awdurdod mewn gofal […]

Greenwich Shopping Park

Mae Parc Siopa Greenwich yn barc manwerthu wedi’i leoli y tu allan i ganol Llundain, yn gwasanaethu Bwrdeistref Greenwich a nifer fawr o faestrefi poblog eraill yn y cyffiniau yn y De Ddwyrain. Mae gan y Parc 12 o frandiau manwerthu mawr yn cynnwys Outfit, Next, Boots, HMV a New Look. Ein Cenhadaeth Comisiynwyd Equinox […]

Parc Siopa Tonysguboriau

Comisiynwyd Equinox yn 2007 i godi ymwybyddiaeth o Barc Siopa Tonysguboriau a’i werth i bobl yn y gymuned gyfagos. Roedd y dasg hefyd yn cynnwys helpu i ddenu siopwyr ac ymwelwyr o ardaloedd pellach. Ein Cenhadaeth Roedd gwasanaethau Marchnata a CC yn cynnwys creu gwefan swyddogol, cyfuniad o weithgareddau marchnata ar, ac oddi ar y […]