Halen Môn

Yn aml, disgrifir Gwobrau Great Taste fel ‘Oscars’ y byd bwyd, a chawsant eu hennill gan rai o gynhyrchwyr bwyd mwyaf blaenllaw Cymru. Dyma Halen Môn yn diolch i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth a’u harweiniad.

Drwy Lygaid Marchog

Mae’r cyfan yn swnio braidd yn beryglus, drwy osod camera bach yn sownd ar actor a oedd yn cymryd arno ei fod yn filwr yng Nghastell Harlech, roedden ni’n gallu creu’r peth agosaf fyw. Croeso i Drwy Lygaid Marchog.

Golwg ar y Gorffennol

Gwyliwch wrth i ni gymharu delweddau diweddar o safleoedd hanesyddol Cymru â rhai a dynnwyd dros 100 mlynedd yn ôl. Mae’n ddiddorol gweld sut mae rhai safleoedd wedi newid cymaint, ac eraill heb newid dim bron iawn.  Beth oedd eich hoff gymhariaeth?

Drysau Agored

Mae Cymru’n un o’r 50 o wledydd sy’n cymryd rhan yn rhaglen Drysau Agored, sy’n cael ei galw’n rhyngwladol yn rhaglen Dyddiau Treftadaeth Ewropeaidd. Y rhaglen hon yw’r dathliad blynyddol mwyaf o bensaernïaeth a diwylliant yng Nghymru ac yn y DU yn ehangach, a’r digwyddiad gwirfoddoli mwyaf yn y sector treftadaeth. Mae’n rhoi mynediad am […]

Cestyll o’r Cymylau: Castell Caerffili

Y cyntaf mewn cyfres newydd o fideos sy’n defnyddio technoleg CGI i adfer rhai o dirnodau mwyaf eiconig Cymru i’w hen ogoniant. Mae’r fideo hwn yn rhoi syniad i chi o sut y byddai Castell Caerffili wedi edrych yn y 1300au cynnar pan oedd yn gallu gwrthsefyll ymosodiad o 10,000 o wrthryfelwyr Cymreig chi. Gwnewch […]