Ennill Gwobrau 2017-07-06T10:46:44+00:00

ENNILL GWOBRAU

Ers i ni ddechrau yn 1996, enillodd Equinox dros 40 o wobrau’r diwydiant gan gynnwys bod ar gyrion y deg uchaf yn yr 50 Chwmni sy’n Tyfu Fwyaf Cyflym yng Nghymru, yn ogystal â sawl gwobr am ein hymgyrchoedd blaengar yng ngwobrau Pride blynyddol y diwydiant a drefnir gan Sefydliad Siartredig Cysylltiadau Cyhoeddus. Rydym yn ymfalchïo yn ein gwaith ac mae gennym hanes ardderchog o ddarparu ymgyrchoedd creadigol sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn i fusnesau ein cleientiaid. Rydym yn ffynnu ar ddarparu ymgyrchoedd trawiadol ar gyfer ein cleientiaid felly dewch i sgwrsio gyda ni am yr hyn allem ni ei wneud dros eich busnes chi, ac edrychwch ar rai o’n gwobrau Aur mwyaf diweddar yn ogystal â thystebau cleientiaid diweddar.

GWOBRAU 2016

GWOBRAU 2016

Enillydd – Arloesedd yn y Sector Cyhoeddus
Enillydd – Asiantaeth y Flwyddyn 2016/17
Enillydd – Ymgyrch Integredig Orau: Cadw, Anturiaethau Hanesyddol
Enillydd – Gwasanaeth Ymgynghori Eithriadol 2016/17
Gwobr Aur – Defnydd Gorau o’r Cyfryngau Cymdeithasol – STAEDTLER
Gwobr Arian – Defnydd Gorau o Gysylltiadau â’r Cyfryngau: Cadw, Anturiaethau Hanesyddol
Gwobr Arian – Ymgyrch Sector Cyhoeddus: Cadw, Anturiaethau Hanesyddol
Gwobr Arian – Ymgyrch Chwaraeon, y Celfyddydau neu Ddiwylliannol Orau: Cadw, Anturiaethau Hanesyddol
Gwobr Arian – Ymgyrch Cysylltiadau â Defnyddwyr: Trenau Arriva Cymru, Connecting People

AWARDS 2015

AWARDS 2015

Gwobr Aur – Ymgyrch Integredig: Cadw, Paciwch eich Dychymyg
Gwobr Aur – Defnydd Gorau o Gysylltiadau â’r Cyfryngau: Cadw, Paciwch eich Dychymyg
Gwobr Aur – Ymgyrch Sector Cyhoeddus: Cadw, Drysau Agored 2014
Gwobr Arian – Ymgyrch Cysylltiadau â Defnyddwyr: Clwb Athrawon y DU STAEDTLER
Canmol – Dathlu’r Gorau – Gwobr Exterion Media
Y diwydiannau creadigol, treftadaeth a’r celfyddydau (gan gynnwys argraffu, y cyfryngau, cyhoeddi)

ing)

GWOBRAU 2014

GWOBRAU 2014

Gwobr Aur ar gyfer Defnydd Gorau o Gysylltiadau’r Cyfryngau ar gyfer ymgyrch Teithiwr Amser Cadw
Gwobr Aur ar gyfer Defnydd Gorau o Gyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Clwb Athrawon STAEDTLER UK
Gwobr Aur ar gyfer Ymgyrch Materion Cyhoeddus ar gyfer y Gymdeithas Manwerthu Elusennol – Y frwydr dros Siopau Elusen Cymru
Gwobr arbennig ar gyfer y Defnydd gorau o Gynllunio, Ymchwil, Mesur a Gwerthuso ar gyfer y Gymdeithas Manwerthu Elusennol – Y frwydr dros Siopau Elusen Cymru

GWOBRAU 2013

GWOBRAU 2013

Gwobr Aur ar gyfer Defnydd Gorau o Gysylltiadau’r Cyfryngau ar gyfer CDL ‘Cyhoeddi £14m i bobl Cymru’
Gwobr Aur ar gyfer Defnydd Gorau o Gyfryngau Cymdeithasol ar gyfer ymgyrch ‘Mentro Darganfod’ Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr
Gwobr arbennig ar gyfer y Defnydd gorau o Gynllunio, Ymchwil, Mesur a Gwerthuso ar gyfer ymgyrch ‘Mentro Darganfod’ Cyngor Pen-y-bont ar Ogwr

GWOBRAU 2012

GWOBRAU 2012

Aur – Asiantaeth Ymgynghorol Cysylltiadau Cyhoeddus Eithriadol

GWOBRAU 2011

GWOBRAU 2011

Aur – Cyfathrebwr Ifanc y Flwyddyn Rhagorol – Helen Newton
Aur – Cyfathrebu mewn Argyfwng – Trenau Arriva Cymru
Aur – Ymgyrch orau £10k ac is – Ymgyrch Calon ac Enaid y Cymoedd – Only Boys Aloud
Arian – Defnydd gorau o gyfryngau cymdeithasol – Ymgyrch Calon ac Enaid y Cymoedd
Arian – Y defnydd gorau o gysylltiadau â’r cyfryngau – Ymgyrch Calon ac Enaid y Cymoedd – 50 uchaf
Arian – Cysylltiadau Cymunedol – Ymgyrch Calon ac Enaid y Cymoedd
Arian – Cysylltiadau Defnyddwyr – Ymgyrch Calon ac Enaid y Cymoedd
Rownd derfynol – Asiantaeth Cysylltiadau Cyhoeddus Rhagorol
Rownd derfynol – Cyfathrebu Integredig – Ymgyrch Calon ac Enaid y Cymoedd
Rownd derfynol – Sector Gyhoeddus – Ymgyrch Calon ac Enaid y Cymoedd
Rownd derfynol – Cysylltiadau Cymunedol – ¬¬Taclo Tipio Cymru

GWOBRAU 2010

GWOBRAU 2010

Sefydliad Siartredig Marchnata – Enillydd Gwobrau Canmol – Ymgyrch Farchnata Calon ac Enaid y Cymoedd
Arian – Ymgyrch Sector Cyhoeddus – Taclo Tipio Cymru
Rownd derfynol – Cysylltiadau Cymunedol – Taclo Tipio Cymru
Rownd derfynol – Cyfathrebu Corfforaethol – St Modwen

GWOBRAU 2009

GWOBRAU 2009

Gwobr Arian – Defnydd gorau o Gysylltiadau Cyfryngau – Folly Farm
Rownd Derfynol – Ymgyrch Gorfforaethol Orau – St Modwen
Rownd Derfynol – Cyfathrebwr Ifanc y Flwyddyn – Kate Sullivan
Rownd Derfynol – Ymgyrch Cyllideb Fechan Orau – Difas Dyled

GWOBRAU 2008

GWOBRAU 2008

Gwobr Aur – Cyfathrebu Gorau mewn Argyfwng
Rownd Derfynol – Asiantaeth CC Eithriadol
Rownd Derfynol – Ymgyrch Nid er Elw Orau – Portread o Genedl
Rownd Derfynol – Digwyddiad Gorau – Zerodegrees

GWOBRAU 2007

GWOBRAU 2007

Gwobr Aur – Asiantaeth CC Eithriadol
Gwobr Aur – Defnydd gorau o Gysylltiadau Cyfryngau – First Great Western
Gwobr Aur – Cyfathrebu Corfforaethol Gorau – First Great Western
Gwobr Aur – Cyfathrebu Mewnol Gorau – Rhaglen Wella Gofal Critigol Cymru, GIG Cymru
Rownd Derfynol – Defnydd gorau o Gysylltiadau Cyfryngau – Y Comisiwn Etholiadol
Rownd Derfynol – Defnydd gorau o Gysylltiadau Cyfryngau – Diwrnod Hunaniaeth Cymru, Cronfa Dreftadaeth y Loteri
Rownd Derfynol – Ymgyrch Nid er Elw Orau – Diwrnod Hunaniaeth Cymru, Cronfa Dreftadaeth y Loteri
Rownd Derfynol – Ymgyrch Sector Gyhoeddus Orau – Y Comisiwn Etholiadol

GWOBRAU 2006

GWOBRAU 2006

Rownd Derfynol – Tîm CC Y Flwyddyn
Rownd Derfynol – Cyfathrebwr Ifanc y Flwyddyn, Kate Sullivan
Rownd Derfynol – Cyfathrebwr Ifanc y Flwyddyn, Michelle Dykman

GWOBRAU 2005

GWOBRAU 2005

Gwobr Aur – Ymgyrch Nid er Elw Orau – DNA Treftadaeth yng Nghymru, Cronfa Dreftadaeth y Loteri