Pobl 2018-09-11T11:43:45+00:00

Eryl Jones

Cadeirydd Gweithredol

Eryl Jones

Cadeirydd Gweithredol

Eryl yw perchennog a rheolwr gyfarwyddwr Equinox, ac mae wedi ei lywio i fod ymhlith y cwmnïau cyfathrebu annibynnol mwyaf blaenllaw ac uchel eu parch yng Nghymru.

DYSGWCH MWY

Helen Wild

Rheolwr Gyfarwyddwr

Helen Wild
Rheolwr Gyfarwyddwr

DYSGWCH MWY

Zara Cottle

Cyfarwyddwr a Phennaeth Cyfathrebiadau

Zara Cottle
Cyfarwyddwr a Phennaeth Cyfathrebiadau

Mae gan Zara bron i 25 mlynedd o brofiad yn y diwydiant cysylltiadau cyhoeddus a marchnata, gan lunio a chyflwyno ymgyrchoedd llwyddiannus ym mhob cwr o’r DU ar sail genedlaethol a rhanbarthol, ac ar draws briffiau defnyddwyr a busnes i fusnes.

DYSGWCH MWY

Emma Salo

Uwch Gyfarwyddwr Cyfrifon

Emma Salo
Uwch Gyfarwyddwr Cyfrifon
Ymunodd Emma ag Equinox Communications yn ystod haf 2013, ond mae hi wedi hen arfer â’r maes cysylltiadau cyhoeddus.
DYSGWCH MWY

Jamie Robins

Rheolwr Amlgyfrwng
Jamie Robins
Rheolwr Amlgyfrwng

Ymunodd Jamie ag Equinox ym mis Hydref 2013, a chyn hynny roedd yn newyddiadurwr gyda Trinity Mirror.

DYSGWCH MWY

Victoria Newman

Uwch Rheolwr Cyfrifon
Victoria Newman
Uwch Rheolwr Cyfrifon

Ymunodd Victoria ag Equinox ym mis Ebrill 2017, gan ddod yn ôl i’r ochr asiantaeth ar ôl ennill pedair blynedd o brofiad mewnol gyda dau frand sy’n enwog ledled y byd.

DYSGWCH MWY

Sophie Harris

Account Manager
Sophie Harris
Account Manager
In her role as Account Executive, Sophie uses her strategic knowledge of social media, digital marketing, event planning and media relations to manage projects.
DYSGWCH MWY

Dani Harries

Account Executive
Dani Harries
Account Executive
Our former Equinox intern, Dani, joined us as an Account Executive in September 2016.
Within her first six months at Equinox, Dani was one of the fundamental members of EQ to launch two substantial Welsh Government health campaigns, and deliver the hugely successful ‘Dementia Risk Awareness’ roadshow across Wales — all with a full sweep of broadcast coverage.
DYSGWCH MWY

Ellen Leach-Hutchings

Account Executive
Ellen Leach-Hutchings
Account Executive
Ellen, a fluent Welsh-speaker from Cardiff, joined the team in November 2016 after a successful month interning with us last October.
DYSGWCH MWY

Megan Evans

Account Executive
Megan Evans
Account Executive
A Cardiff University Journalism and Media graduate, Megan joined Equinox in April 2017.
Megan previously interned at STAEDTLER, and since joining Equinox she has assisted the delivery of several creative campaigns for clients including Organ Donation Wales, St. Modwen and Arriva Trains Wales.
DYSGWCH MWY

Sam Levy

Multimedia Apprentice
Sam Levy
Multimedia Apprentice
Sam joined Equinox in Summer 2016 through a Skills Cymru Apprenticeship. He loved video editing and designing graphics and has already worked on campaigns for clients including Cadw and STAEDTLER.
DYSGWCH MWY

Cheryl Price

Database Manager
Cheryl Price
Database Manager
Cheryl has been part of the Equinox team since 2014 when the new Database Services department was established. She has nearly 30 years experience within direct marketing and database management.
DYSGWCH MWY

Amanda Gilbert

Database Manager
Amanda Gilbert
Database Manager
Amanda has been part of the Equinox team since 2014 when the new Database Services department was established. She has nearly 20 years experience within direct marketing and database management.
DYSGWCH MWY

Eryl Jones

Cadeirydd Gweithredol

EmailLinkedIn

Eryl yw perchennog a rheolwr gyfarwyddwr Equinox, ac mae wedi ei lywio i fod ymhlith y cwmnïau cyfathrebu annibynnol mwyaf blaenllaw ac uchel eu parch yng Nghymru.

Cymraeg yw ei iaith gyntaf, ac mae wedi bod yn rhan o’r sector cyfathrebiadau am dros 32 o flynyddoedd. Mae’n ymgynghorydd rheoli strategol sy’n arbenigo ar reoli enw da sefydliadau uchel eu proffil.

Cyn sefydlu Equinox yn 1996, roedd yn Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus yn yr RAC ac yn gyfarwyddwr materion cyhoeddus Bwrdd Rheilffyrdd Prydain yng Nghymru a de Lloegr.

Helen Wild
Rheolwr Gyfarwyddwr

LinkedIn 

Ymunodd Helen â thîm Equinox yn 2007 ar ôl graddio gyda BA Anrhydedd mewn Newyddiaduraeth, Ffilm a’r Cyfryngau o Brifysgol Caerdydd.

Yn ei rôl fel Cyfarwyddwr Cyfrifon, mae Helen yn arwain y tîm defnyddwyr yn Equinox, sy’n gyfrifol am gyflwyno ymgyrchoedd marchnata a chysylltiadau cyhoeddus creadigol wedi’u hintegreiddio’n llawn, a hynny i amrywiaeth eang o gleientiaid gan gynnwys Cadw, STAEDTLER UK, Savills a’r Sefydliad Marchnata Siartredig (CIM).

Ar ôl ennill y wobr Cyfathrebwr Ifanc Eithriadol yng Ngwobrau PRide Cymru CIPR yn 2011, ymunodd Helen â Phwyllgor CIPR Cymru Wales, lle mae hi’n rheoli cyfathrebiadau e-gylchlythyr y grŵp ac yn helpu i godi proffil y diwydiant yng Nghymru.

Daw Helen, sy’n siaradwr Cymraeg, o Abertawe, ac mae hi’n hyfforddwr ym Mhrifysgol Caerdydd, gan gyd-gyflwyno cyrsiau ar bynciau sy’n ymwneud â’r cyfryngau cymdeithasol, o Twitter i LinkedIn, ac o strategaeth cyfryngau cymdeithasol i ysgrifennu blogiau. Mae hi’n ymddiddori’n fawr yn y byd cymdeithasol, ac yn ei hamser hamdden mae hi’n ysgrifennu ei blog ffasiwn a ffordd o fyw, British Prep.

Emma Salo
Uwch Gyfarwyddwr Cyfrifon

Ymunodd Emma ag Equinox Communications yn ystod haf 2013, ond mae hi wedi hen arfer â’r maes cysylltiadau cyhoeddus. Mae hi wedi bod yn cyflwyno ymgyrchoedd cyfathrebu a marchnata integredig ar gyfer amrywiaeth eang o frandiau busnes-i-fusnes a nwyddau traul sy’n gwerthu’n sydyn ledled y DU ers 1992.

Fel Cyfarwyddwr Cyfrifon yn Equinox, mae Emma’n rheoli tîm medrus iawn sy’n cyflwyno ymgyrchoedd dwyieithog sydd wedi ennill gwobrau ym meysydd marchnata, cysylltiadau cyhoeddus, rheoli rhanddeiliaid a chyfryngau cymdeithasol ledled Cymru a’r DU gyfan. Ymhlith y prif gleientiaid mae Persimmon Homes, adeiladwr tai mwyaf Cymru; St. Modwen, prif arbenigwr adfywio’r DU; Taclo Tipio Cymru, partneriaeth sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru; Canolfan y Ddraig Goch Savills ym Mae Caerdydd, a Marie Curie, un o brif ddarparwyr gofal canser.

Pan nad yw Emma yn y swyddfa, mae hi wrth ei bodd yn yr awyr agored, ac mae hi hapusaf ar gefn ceffyl neu’n crwydro.

Jamie Robins
Rheolwr Amlgyfrwng

LinkedIn 

Ymunodd Jamie ag Equinox ym mis Hydref 2013, a chyn hynny roedd yn newyddiadurwr gyda Trinity Mirror.

Treuliodd Jamie wyth mlynedd yn mynd ar drywydd y newyddion diweddaraf ym mhob cwr o Gymru cyn dechrau yng nghyngor Torfaen, lle enillodd wobr ‘Defnydd Gorau o’r Cyfryngau Cymdeithasol’ CIPR am ei waith ar fideo ymgyrch cynnal a chadw dros y gaeaf, sydd wedi cael ei wylio gan fwy na hanner miliwn o bobl.

Yn ei rôl fel Rheolwr Amlgyfrwng, mae Jamie’n cyfuno ei hoffter o’r cyfryngau cymdeithasol â’i brofiad o’r wasg i gyflwyno ymgyrchoedd arloesol i gleientiaid yn cynnwys Cadw, STAEDTLER, Hafan Epig (Epic Retreats) a Threnau Arriva Cymru.

Ers dechrau gweithio i Equinox, mae Jamie wedi datblygu cynnwys ar gyfer nifer o ymgyrchoedd sydd wedi ennill gwobrau, ac wedi helpu’r asiantaeth i ennill y wobr ar gyfer ymgyrch sector cyhoeddus mwyaf arloesol y DU yng ngwobrau CIM am ddwy flynedd yn olynol.

Fel hyfforddwr ardystiedig, mae’n mwynhau dangos i bobl eraill sut mae cynhyrchu cynnwys fideo, gwella agweddau ar y cyfryngau cymdeithasol ac ysgrifennu datganiadau di-fai i’r wasg. Eleni, mae wedi cyflwyno sesiynau ledled Cymru i Cadw, y Gronfa Loteri Fawr a Llywodraeth Cymru.

Cofiwch ofyn iddo ddangos rywfaint o hud a lledrith i chi – bu wrthi am flynyddoedd lawer yn diddanu fel consuriwr agos, ac mae ganddo ambell dric wrth gefn o hyd!

Sophie Harris
Rheolwr Cyfrifon

Graddiodd Sophie o Brifysgol Caerdydd gyda MA mewn Cysylltiadau Cyhoeddus Rhyngwladol a Rheoli Cyfathrebiadau Byd-eang ym mis Gorffennaf 2014.

Yn ei rôl fel Swyddog Gweithredol Cyfrifon, mae Sophie’n defnyddio ei gwybodaeth strategol am y cyfryngau cymdeithasol, marchnata digidol, cynllunio digwyddiadau a chysylltiadau â’r cyfryngau i reoli prosiectau digidol, cyflwyno ymgyrchoedd uchel eu proffil a sicrhau canlyniadau ardderchog ar draws cyfrifon cleientiaid ei thîm.

Mae Sophie wedi bod yn rhan hollbwysig o’r tîm ers mis Hydref 2013, gan weithio gydag amrywiaeth o gleientiaid yn cynnwys STAEDTLER, Savills, Retreats Group a Cadw.

Dani Harries
Swyddog Gweithredol Cyfrifon

Ymunodd Dani, oedd wedi bod yn intern yn Equinox o’r blaen, â ni fel Swyddog Gweithredol Cyfrifon ym mis Medi 2016.

Ar ôl graddio gyda BA mewn Llenyddiaeth Saesneg o Brifysgol Caerdydd yn 2015, aeth Dani a’i phac cefn am drip blwyddyn i Awstralia, Seland Newydd a Ffiji, cyn dychwelyd i Equinox wedi magu cryn dipyn o ‘brofiad bywyd’.

Mae Dani’n gallu dilyn ei hoffter o drefnu digwyddiadau a llunio cynnwys cyffrous i’r cyfryngau cymdeithasol yn Equinox wrth weithio ar ymgyrchoedd dylanwadol Llywodraeth Cymru, fel Rhoi Organau Cymru, Recriwtio Meddygon Teulu ac Mae Addysg yn Dechrau yn y Cartref, i enwi dim ond rhai!

Cyn dod i ben â’i chwe mis cyntaf yn Equinox, roedd Dani yn un o aelodau sylfaenol Equinox i lansio dwy ymgyrch iechyd sylweddol, a chyflwyno’r sioe deithiol ‘Ymwybyddiaeth o Risg Dementia’ ledled Cymru – gan ennyn sylw darlledu eang.

Pan fydd Dani’n cymryd seibiant o siarad am ei chariad at Ddinbych-y-pysgod, ei thref enedigol, mae hi’n rhoi lluniau o’i dau bŵdl ar lan y môr ar Instagram, neu mae hi yn y môr ei hun, yn dysgu pobl sut i sgwba-blymio, gan ei bod yn Feistr Deifio â chymhwyster PADI. A phan ddaw’n fater o wneud coffi, does neb yn Equinox yn drech na Dani.

Ellen Leach-Hutchings
Swyddog Gweithredol Cyfrifon

Ymunodd Ellen, siaradwr Cymraeg rhugl o Gaerdydd, â’r tîm ym mis Tachwedd 2016 ar ôl treulio mis llwyddiannus fel intern gyda ni ym mis Hydref y llynedd. Enillodd ei gradd BA mewn Daearyddiaeth o Brifysgol Leeds. Yn ystod ei chyfnod yno, bu’n treulio blwyddyn yn astudio ym Mhrifysgol Utrecht yn yr Iseldiroedd, gan fagu diddordeb mewn beicio a blogio. Er iddi reidio ei beic Iseldirol adref i Gaerdydd, dydy hi ddim wedi treulio llawer o amser arno ers hynny – mae beicio yn yr Iseldiroedd yn dra gwahanol i feicio yn y Deyrnas Unedig!

Victoria Newman
Uwch Rheolwr Cyfrifon

Ymunodd Victoria ag Equinox ym mis Ebrill 2017, gan ddod yn ôl i’r ochr asiantaeth ar ôl ennill pedair blynedd o brofiad mewnol gyda dau frand sy’n enwog ledled y byd.

Treuliodd chwe blynedd yn rheoli ymgyrchoedd i gleientiaid yn y sector cyhoeddus a’r meysydd cyfleustodau a thai cymdeithasol yn Warwick Emanuel PR & Film, cyn dechrau yn y Bathdy Brenhinol, lle bu Victoria’n gyfrifol am arwain y cyfathrebiadau ar gyfer nifer o lansiadau rhyngwladol uchel eu proffil. Un o’r rhain oedd datgelu pumed portread y Frenhines ar geiniogau, a gafodd sylw mewn dros 1000 o ddarnau yn y cyfryngau, gan ennill Darlun Sefydliadol Gorau yng Ngwobrau Sabre 2016 a’r ymgyrch Materion Corfforaethol Orau yng Ngwobrau PRCA 2016.

Yn fwy diweddar mae Victoria wedi gweithio fel Rheolwr Cysylltiadau Cyhoeddus a’r Cyfryngau Cymdeithasol yn Yankee Candle Europe, lle bu’n rhedeg ymgyrchoedd digidol hynod lwyddiannus i gefnogi gweithgareddau cysylltiadau â’r cyfryngau traddodiadol ac i ymgysylltu’n uniongyrchol â defnyddwyr ar-lein, gan greu #Fandles yn y broses – term sydd bellach yn cael ei ddefnyddio’n fyd-eang. Mae hi hefyd wedi cynnull casgliad sylweddol o gynnyrch persawr i’r cartref…

Yn ei rôl fel Uwch Reolwr Cyfrifon, mae Victoria yn defnyddio ei sgiliau a’i phrofiad helaeth i gyflwyno ymgyrchoedd creadigol a dylanwadol i gleientiaid yn cynnwys Llywodraeth Cymru (Recriwtio ar gyfer GIG Cymru, Rhoi Organau Cymru), St. Modwen a Threnau Arriva Cymru.

Megan Evans
Swyddog Gweithredol Cyfrifon

Ymunodd Megan â thîm Equinox ym mis Ebrill 2017 ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd gyda BA (Anrhydedd) mewn Newyddiaduraeth, y Cyfryngau ac Astudiaethau Diwylliannol ym mis Gorffennaf 2016. Cyn ymuno â ni, treuliodd Megan chwe mis fel intern yn STAEDTLER, lle enillodd brofiad yn yr adran farchnata a chael cyfle i greu cynnwys ar gyfer sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Ers hynny, mae Megan wedi cwblhau cwrs Sylfaen CIM i ehangu ei gwybodaeth am hanfodion marchnata a phwysigrwydd cynyddol y byd digidol. Yn ei rôl fel Swyddog Gweithredol Cyfrifon, mae hi’n helpu i gyflwyno ymgyrchoedd creadigol i gleientiaid yn cynnwys Rhoi Organau Cymru, Gyrfaoedd GIG Cymru, St. Modwen a Threnau Arriva Cymru.

Ymysg ei diddordebau mae rhedeg, nofio, a mynd am dro gyda Poppy, ei Labrador du, ond ei gwir angerdd yw dawnsio – mae hi wedi ennill pedwar teitl buddugol yn y gystadleuaeth University National Cheerleading!

Sam Levy
Prentis Amlgyfrwng

Ymunodd Sam ag Equinox yn ystod haf 2016 drwy Brentisiaeth Sgiliau Cymru.

Mae wrth ei fodd yn golygu fideos ac yn dylunio graffeg, ac mae eisoes wedi gweithio ar ymgyrchoedd i gleientiaid yn cynnwys Cadw, Rhoi Organau Cymru a STAEDTLER.

I ffwrdd o’r gwaith, mae Sam yn mwynhau chwarae’r trombôn, ac mae’n Sarjant yn y Corfflu Hyfforddiant Awyr, lle mae’n dysgu Band Ymdeithio’r Asgell.

Mae hefyd yn ffotograffydd brwd, felly cadwch lygad amdano ym mhartïon Equinox!

Cheryl Price
Rheolwr Cronfeydd Data

Mae Cheryl wedi bod yn rhan o dîm Equinox ers 2014 pan sefydlwyd yr adran Gwasanaethau Cronfa Ddata newydd. Mae ganddi bron i 30 mlynedd o brofiad ym maes marchnata uniongyrchol a rheoli cronfeydd data, yn bennaf fel gweinyddwr cronfa ddata ar gyfer amrywiaeth o sefydliadau sector cyhoeddus a busnesau preifat. Mae ei chleientiaid wedi cynnwys Aelodaeth Cadw, Croeso Cymru, y Weinyddiaeth Morgludiant, Aelodaeth o’r Gymdeithas i rai wedi Ymddeol o’r GIG, Estyn, Bygiau Baco!, Bradford Exchange a Jazz UK.

Mae Cheryl wedi gweithio ar gynllun aelodaeth a chronfeydd data Cadw am dros 20 mlynedd, ac mae hefyd wedi ymweld â nifer o’r safleoedd gwych sydd dan ofal Cadw, gan dreulio amser yn dod i adnabod y gwarcheidwaid ac aelodau eraill o staff. Mae hi’n gweinyddu’r cynllun aelodaeth, gan ddelio â galwadau gan aelodau bob dydd ac yn rhannu cronfeydd data yn segmentau ar gyfer gweithgarwch marchnata i dîm Equinox Communications.

Yn ogystal â rheoli cronfeydd data, mae Cheryl hefyd wedi arwain amrywiaeth o brosiectau ar gyfer canolfannau cyswllt i mewn, gan reoli ansawdd, adrodd, ac integreiddio ymatebion â ffynonellau eraill fel y we a phost ar gyfer cleientiaid fel Croeso Cymru.

Pan na fydd hi yn y swyddfa, mae Cheryl yn mwynhau chwarae dartiau i dîm lleol, mynd i nosweithiau cwis, a phobi gyda’i dwy wyres. Mae hi wedi ychwanegu aelod newydd at ei theulu yn ddiweddar – West Highland Terrier o’r enw Mitzi.

Amanda Gilbert
Rheolwr Cronfeydd Data

Mae Amanda wedi bod yn rhan o dîm Equinox ers 2014 pan sefydlwyd yr adran Gwasanaethau Cronfa Ddata newydd. Mae Amanda wedi bod yn gweithio yn y sector marchnata am bron i 30 mlynedd, gan ganolbwyntio’n bennaf ar redeg cyfrifon rheoli cronfeydd data i gleientiaid fel y Weinyddiaeth Morgludiant, Cadw, Jazz UK, y GIG, Bradford Exchange a Croeso Cymru.

Mae gan Amanda wybodaeth helaeth am reoli cronfeydd data i gleientiaid, gan gynnwys rhedeg cynlluniau aelodaeth, rhannu cronfeydd data yn segmentau ar gyfer ymgyrchoedd marchnata, ac ymdrin â gwaith datblygu a rheoli. Yn ddiweddar, bu’n rhan o’r broses o sefydlu menter waith newydd gyda Bradford Exchange, gan redeg tîm o 15 aelod. Gyda phrofiad amrywiol dros gyfnod hir, mae gan Amanda brofiad helaeth o faterion diogelwch data a gweithio gydag is-gontractwyr i reoli llawer o ffynonellau data.

Mae hi wedi gweithio gyda Croeso Cymru a Cadw am dros 20 mlynedd, ac wedi helpu i sefydlu’r ganolfan gyswllt newydd, sy’n gyfrifol am ddelio â phob ymholiad dros y ffôn neu’r rhyngrwyd ar gyfer Croeso Cymru.

Yn ei hamser hamdden, mae diddordebau Amanda’n amrywio o addurno i gymryd rhan mewn tîm cwis tafarn lleol. Mae’r Alban yn agos iawn at ei chalon, ac mae hi’n treulio cynifer o benwythnosau â phosibl gyda’i merch sy’n byw yn Inverness.