Swyddi 2018-05-21T08:42:26+00:00

Cyfle gwych i Gyfarwyddwr Cyfrif ymuno ag Equinox, un o asiantaethau gyfathrebu blaenllaw Cymru*

Rydym yn chwilio am Gyfarwyddwr Cyfrif i ymuno â’n asiantaeth cyfathrebu creadigol.

Rydym yn dîm angerddol, sy’n gweithio’n galed i greu ymgyrchoedd sydd yn ennill gwobrau y gallwn ni a’n cleientiaid fod yn falch ohonyn nhw.

O ddarparu ymgyrchoedd twristiaeth poblogaidd i greu cynnwys cyfryngau cymdeithasol lliwgar ar gyfer brandau byd-eang – byddwch chi’n rheoli rhai o gyfrifon mwyaf yr asiantaeth.

* Roedd Equinox wedi’i choroni yn Asiantaeth y Flwyddyn yn 2016-17 a 2017-18 yn seremonïau gwobrau blynyddol y CIPR a gwobrau Canmol CIM.

Beth fyddwch chi’n ei wneud:

Gan arwain a gweithio gyda tîm o reolwyr a swyddogion cyfrif, byddwch yn creu ac yn dyfeisio cynlluniau strategol, gweithredu ymgyrchoedd integredig gan ddefnyddio’ch sgiliau PR, digidol a marchnata i gyflawni canlyniadau rhagorol i’ch cleientiaid.

Gan adrodd yn uniongyrchol i’r Cyfarwyddwr Cyswllt, mae yna gyfle gwych i chi weithio’n annibynnol a datblygu’ch sgiliau personol.

Fel busnes preifat, mae digon o le ar gael yn Equinox er mwyn i chi gael effaith wirioneddol a’n helpu ni i barhau i gynyddu’r asiantaeth yng Nghymru a thu hwnt.

Pa brofiad fydd ei angen arnoch:

  • Bydd gennych gefndir asiantaeth gyda phrofiad o leiaf dwy flwydd mewn rôl Rheolwr Cyfrif neu Uwch Rheolwt Cyfrif;
  • Fe fyddwch gyda profiad eang o weithio gyda cleientau a hefyd portffolio o ymgyrchoedd cyfathrebu creadigol, strategol a proffil uchel;
  • Bydd gennych sgiliau PR, cyfryngau cymdeithasol a marchnata rhagorol – gyda llygad gwych am fanylion;
  • Byddwch yn gallu cynllunio a rheoli llwyth gwaith trwm a gweithio dan bwysau;
  • Byddwch yn greadigol, yn frwdfrydig ac yn angerddol ynglŷn â chreu ymgyrchoedd sy’n ‘wych ac yn fyth-gofiadwy’ – ethos ein asiantaeth.

Y pecyn:

Yn ogystal â ymuno â thîm sy’n ennill gwobrau’r DU a chael y cyfle i wneud y mwyaf o’ch sgiliau trwy greu ymgyrchoedd rhagorol, fe gewch chi:

  • Pecyn cystadleuol – cyflog i’w gadarnhau yn dibynnu ar profiad, gan gynnwys cynllun pensiwn (dewisol) a bonws sy’n gysylltiedig â elw;
  • Hawl gwyliau ardderchog – mae Cyfarwyddwr Cyfrif yn derbyn 27 diwrnod o wyliau y flwyddyn, ynghyd â gwyliau banc a’r cyfnod rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd (tri diwrnod fel arfer);
  • Manteision Equinox – cyfraniad i aelodaeth y gampfa (dewisol) a digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd;
  • Ymrwymiad i Gynllun Datblygu Personol – cynllun hyfforddi blynyddol a chyfraniad i aelodaeth CIPR;
  • Gweithio hyblyg – caniateir i Gyfarwyddwyr Cyfrif weithio o gartref hyd at un diwrnod yr wythnos (dibynnu ar llwyth gwaith), ac mae gan y tîm hawl i orffen 4pm bob ddydd Gwener.

Beth sydd nesaf?

Os mae gennych ddiddordeb ac yn meddwl bod gennych yr hyn sydd ei angen i ymuno â Equinox, anfonwch eich CV at Eryl Jones (eryl@equinox.cymru) erbyn 8 Mehefin 2018.