• Case Studies - Public Sectors Services - Swansea Bay City Region

Rhanbarth Dinas Bae Abertawe

Ein Cenhadaeth

Ym mis Gorffennaf 2013 daeth Bae Abertawe’n ddinas-ranbarth gyntaf Cymru, ac yn ei sgil cyhoeddwyd fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn un o’r pedwar Awdurdod Lleol sylfaen, ynghyd â Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Dinas a Sir Abertawe.

Gofynnwyd i Equinox Communications, fel asiantaeth CC a marchnata barhaus Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, helpu’r Cyngor i arwain y gwaith o hybu’r ddinas-ranbarth newydd.

Ein Dull

Trefnodd Equinox gasgliad o dri digwyddiad dilynol a anelwyd yn benodol at gyflwyno a denu sefydliadau lleol o’r sector breifat a chyhoeddus ar draws y pedair ardal Awdurdod Lleol i ymwneud â’r cysyniad newydd o ddinas-ranbarth.

Y tri digwyddiad oedd cinio dinas-ranbarth cyntaf, a ddilynwyd gan gynhadledd undydd, a gefnogwyd gan ddigwyddiad cyfryngol i nodi agoriad swyddogol Ffordd yr Harbwr, ffordd gyswllt strategol i’r M4 gan y Prif Weinidog.

Y Canlyniad

Denwyd 160 o fynychwyr (yn hytrach na’r 150 a dargedwyd) o bob cwr o’r sector preifat a chyhoeddus i’r Gynhadledd. Yn ogystal â sylw llawn yn y wasg ar gyfer pob un o’r tri digwyddiad dinas-ranbarth – y cinio, y Gynhadledd ac agor Ffordd yr Harbwr, gan gynnwys:

10 munud o sylw newyddion teledu a radio, oedd yn darparu 5 miliwn Cyfle i Weld (OTS) a rhyw £50k AVE
16 erthygl newyddion mewn papurau dyddiol allweddol, un eitem olygyddol nodwedd flaen dros ddwy dudalen yn atodiad BIW y WM ac atodiad noddedig pedair tudalen o hyd – 3 miliwn OTS ychwanegol.

Gwasanaethau Sectorau Cyhoeddus

carouselimages not found