/, Astudiaethau Achos Elusen & Ddim I Elw/Y Gymdeithas Fanwerthu Elusennol – “Y Frwydr dros Siopau Elusen Cymru”
  • Case Studies - Charity & Not For Profit - Charity Retail Association

Y Gymdeithas Fanwerthu Elusennol – “Y Frwydr dros Siopau Elusen Cymru”

Mae’r Gymdeithas Fanwerthu Elusennol (CRA) yn cynrychioli siopau elusen ledled y DU gyda’r bwriad o ddylawnadu ar ddeddfwriaeth a’i fonitro, hybu manteision manwerthu elusennol a gweithio gyda phartneriaid i gefnogi’i haelodau.

Yn 2012 cyhoeddodd yr Athro Brian Morgan Adolygiad Trethi Busnes Cymru, gan gynnig y dylai Llywodraeth Cymru ymgynghori ar gyfyngu rhyddhad ardrethi ar gyfer siopau elusen i 50%, cyflwyno meini prawf cymhwysedd ar gyfer hawlio rhyddhad arderthi a chyfyngu faint o eiddo sy’n gymwys i hawlio’r rhyddhad ynghanol trefi.

Ein Cenhadaeth

Comisiynwyd EC gan CRA i ddatblygu a gweithredu ymgyrch yng Nghymru gyda’r amcanion o:

  • Danio Aelodau Cynulliad i genfogi’r ymgyrch i sicrhau na fyddai cefnogaeth ddigonol i basio mesur, pe cyflwynid ef gan Lywodraeth Cymru.
  • Redeg ymgyrch uchel ei phroffil yn y cyfryngau i bwyso ar Weinidogion ac Acau.
  • Ddatblygu a chyfathrebu set o bolisîau amgen sy’n glir a grymus.
  • Rhwystro Mesur rhag cael ei gyflwyno yng Nghynulliad Cymru i rwystro cyfyngu ar rhyddhad ardrethi elusennol.

Ein Dull

Gweithredodd Equinox strategaeth dros 12 mis oedd yn targedu’r cyhoedd a gwleidyddion allweddol drwy gyfrwng ymgyrch cysylltiadau’r wasg amlwg, rhaglen wedi’i hamseru o sesiynau briffio un ag un, digwyddiadau trawsbleidiol a datblygu polisïau amgen grymus gyda chefnogaeth sefydliadau partner a’r sector elusennol.

Y Canlyniad

Yn ystod Hydref 2013 cyhoeddwyd na fydddai Mesur yn cael ei gyflwyno i symud y cynigion yn eu blaena.
Dangosodd ein strategaeth i Lywodraeth Cymru fod y CRA’n ymgyrchu’n adeiladol ac yn gallu cyfaddawdu ar bynciau allwedol, gan ei gwneud yn dderbyniol i Weinidogion allu gollwng y cynigion mwyaf niweidiol ynghylch rhyddhad ardrethi busnes.
Dangosodd ein dull, yn seiliedig ar dystiolaeth, a sylfaenwyd ar holi aelodau, ystadegau parod ac astudiaethau achos, beth fyddai effaith y cynigon hyn hefyd ar lefel leol.
Sicrhaodd yr ymgyrch sylw ar lefel print cenedlaethol, ar-lein a darlledu gan sefydliadau megis y BBC ac ITV, i roi pwysau gwleidyddol ar Aelodau Cynulliad a Gweinidogion trwy gyfrwng y cyfryngau.

2017-06-07T12:31:50+00:00 Awst 29th, 2014|Astudiaethau Achos, Astudiaethau Achos Elusen & Ddim I Elw|