• Case Studies - Environment - FtAW

Tipio Cymru

Ein Cenhadaeth

Partneriaeth sector gyhoeddus-breifat yw Taclo Tipio Cymru (TTC), a gyllidir gan Lywodraeth Cymru, ac yn cynnwys dros 50 sefydliad partner, oll yn gweithio ynghyd i ddiddymu tipio yng Nghymru.

Ein amcanion CC blynyddol yw::

Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd a pherthnasedd cymuned lanach, rhoi gwybod i’r gynulleidfa darged sut i daflu gwastraff yn ddiogel, yn gyfrifol ac yn gyfreithlon.
Lleoli Taclo Tipio Cymru fel llais yr arbenigwr yn y frwydr yn erbyn tipio gwastraff yn anghyfreithon yng Nghymru.
Codi synnwyr balchder ymysg cymunedau Cymreig ynghylch byw mewn amgylchedd glân ac iach.

Ein Dull

Ar ôl ffynonellu a sicrhau ein astudiaethau achos, bu i ni becynnu cyfres o ddarnau a arweiniwyd gan erthygl nodwedd o dan thema’r ymgyrch, sef ‘Grot on the Landscape’, ar gyfer ei gynnig i’n cyfryngau darlledu cenedlaethol targed. Roedd y pecynnau’n cynnwys:

ystadegau i ddal y penawdau ynghylch amlder ac effaith tipio e.e 36,000 o ddigwyddiadau’r flwyddyn; 100 digwyddiad bob dydd, sy’n gyfystyr â phedwar bob awr ar gost blynyddol i’r trethdalwr o dros £2bn
enghreifftiau o dipio gwastraff o bob pen i’r raddaf ddiogelwch – o wastraff cartref a gardd a gwastraff adeiladu a dymchwel hyd at asbestos
cyfleoedd ffilmio gyda’r astudiaethau achos yn cynnwys:

ar leoliad gyda’r ffermwr mynydd, yn edrych ar achosion newydd o dipio ar hyd ei dir a’r argraff y caiff hyn ar ei anifeiliaid a’r wlad.
allan gyda’r bartneriaeth rhwng Cyngor Blaenau Gwent a Heddlu Gwent yn cynnal gwirio yn y fan a’r lle ar gyfer trwydded cludwr gwastraff ar gerbydau masnachol a chanddynt lwyth trwm
ar leoliad gydag awdurdodal lleol yn gosod camerau gwylio dirgel mewn lleoliadau tipio poblogaidd

Y Canlyniad

Saith eitem ddarlledu genedlaethol o ansawdd da
Dros dair awr o sylw cenedlaethol yng Nghymru a’r DU ar deledu a radio lleol (gan gynnwys BBC Countryfile a BBC Rogue Traders)
Cyrraedd bron i 12 miliwn o bobl ar draws Cymru a’r DU mewn 5 mis
20% o gynnydd mewn ymweliadau â gwefan Taclo Tipio Cymru dros gyfnod pum mis yr ymgyrch

2017-06-07T12:31:39+00:00 Medi 19th, 2014|Astudiaethau Achos, Astudiaethau Achos Amgylchedd|