Solargen

Cwmni sy’n arbenigo mewn ynni adnewyddadwy a marchnadoedd ynni’r haul yw SolarGen Solutions sy’n dylunio, gweithgynhyrchu a gosod goleuadau ffyrdd, arwyddion ffyrdd a systemau rheoli trafnidiaeth ynni’r haul ar gyfer y farchnad yn y DU ac yn rhyngwladol.

Ein Cenhadaeth

Comisiynwyd Equinox i hybu a chynyddu ymwybyddiaeth o’u gwaith arloesol, eu cynnyrch a’u gwasanaethau ar gyfer busnesau, marchnadoedd y sector gyhoeddus a’r diwydiant ynni haul ehangach, marchnad gymharol newydd nad oedd wedi cael ei phlymio fawr ddim yn y DU. Roedd y gynulleidfa darged yn amrywiol iawn, gan gynnwys cyfrygnau i ddefnyddwyr yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, cyhoeddiadau masnachol cenedlaethol a rhyngwladol, a chyfnodolion ar gyfer awdurdodau lleol, y diwydiant goleuo, adeiladwyr tai, penseiri a syrfeors.

Ein Dull

Roedd ein dull o fynd i’r afael â chyfri SolarGen yn ddeublyg; yn gyntaf, bu i ni roi cyhoeddusrwydd i’r cwmni, ei staff, ei gynnyrch a’i wasanaethau ac yn ail bu i ni hybu’r cwmni fel arbenigwyr yn eu maes, gan dynnu sylw arbennig i’r heriau a’r pynciau sy’n wynebu Llywodraeth a defnyddwyr heddiw, gan hyrwyddo’r ddadl o blaid ynni adferadwy a chynaliadwy. I gyflawni’r bwriad hwn, gweithredwyd ymgyrch cysylltiadau â’r wasg weithredol, sy’n dal i fynd ymlaen, gan dargedu defnyddwyr a’r cyfryngau darlledu, cyhoeddiadau gwleidyddol a’r wasg sy’n darparu ar gyfer y fasnach, ac yn arbennig gyfnodolion pensaernïaeth, adeiladu, syrfëo a goleuo.
Llwyddodd Equinox i gael sylw helaeth a chyson yn y cyfryngau ar gyfer SolarGen, yn enwedig pan fu i’r cwmni lansio cynllun goleuo ynni haul cyntaf ynghlwm wrth y grid cynta’r DU yn Stornoway, Ynysoedd Heledd.

Y Canlyniad

Gwnaed cryn argraff ar gyfer Solar Gen gan y sylw a gafwyd yn y cyfryngau yn y diwydiant ynni haul yn y du a chafwyd sawl ymholiad busnes newydd o ganlyniad i’r sylw yn y wasg.
Teilwrodd Equinox bob datganiad, eitem nodwedd neu lansiad ar gyfer pob cynulleidfa darged er mwyn sicrhau fod yr ymgyrch gyfryngol yn ffres wrth iddi fynd ymlaen, ac yn cyflawni’r bwriad, gan ennill sylw helaeth yn y wasg ar gyfer defnyddwyr a’r fasnach, yn ogystal â chyfryngau darlledu ledled y DU ac ymhellach i ffwrdd.

2017-06-07T13:11:02+00:00 Mawrth 16th, 2014|Astudiaethau Achos, Astudiaethau Achos Amgylchedd|