Comisiwn Datblygu Cynaliadwy

Comisiynwyd Equinox gan Y Comisiwn Datblygu Cynaliadwy (CDC), bwrdd ymgynghorol annibynnol Cynulliad Cymru ar ddatblygu cynaliadwy, i reoli’i Gynhadledd ar gyfer y Cenhedloedd Celtaidd.

Ein Cenhadaeth

Bwriad y Gynhadledd, yr ail o’i bath i’w chynnal yng Nghaerdydd, oedd arddangos prosiectau datblygu cynaliadwy blaengar o Gymru, Gogledd Iwerddon a’r Alban, gan ddod ag ymarferwyr ynghyd i rannu a hybu arfer dda. Roedd y Gynhadledd yn cynnwys areithiau allweddol gan Brif Weinidog Cymru, Pennaeth Amgylchedd Gweithrediaeth yr Alban a Chadeirydd CDC.

Ein Dull

Darparodd Equinox ystod o wasanaethau ar gyfer y gynhadledd gan gynnwys rheoli digwyddiad, trefniadau ar gyfer mynychwyr a siaradwyr a darparu adnoddau clywedol a staff.
I sicrhau fod y digwyddiad yn cael ei reoli’n llyfn, trefnwyd cyfres o gyfarfodydd ac adroddiadau cynnydd gyda CDC. Bu i Equinox ddarparu a rheoli bas data cofrestru, sef pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer mynychwyr, gan ddarparu gwasanaeth llawn yn cynnwys gwybodaeth am westai lleol a dulliau trafnidiaeth gynaliadwy.
Darparodd Equinox becynnau dwyieithog yn ogystal. Cysylltodd Equinox â chwmni clyweled lleol i ddarparu adnoddau llwyfannu a sain ar gyfer y brif neuadd a’r ardaloedd ymneilltuo.
Yn olaf, rhannodd Equinox negeseuon o’r gynhadledd drwy gynhyrchu adroddiad dwyieithog ar-lein ar ôl y gynhadledd.

Y Canlyniad

Roedd y digwyddiad yn llawn gyda 200 o fynychwyr.
Cyflwynodd 18 o siaradwyr yn y gynhadledd ac roedd adborth o’r Ffurflenni Gwerthuso’n gadarnhaol eithriadol, gyda galw am gynhadledd bellach yn 2007.
O ganlyniad i lwyddiant y digwyddiad, comisiynwyd Equinox i ddarparu adroddiad ar ôl y gynhadledd a ddosbarthwyd i bawb a fynychodd ynghyd â rhanddeiliaid allweddol ledled y DU.

2017-06-07T13:28:06+00:00 Mawrth 16th, 2014|Astudiaethau Achos, Astudiaethau Achos Amgylchedd|