/, Astudiaethau Achos Addysg/Ymgyrch Staedtler UK Triplus®
  • CELEBRITY CHIHUAHUA TYSON

Ymgyrch Staedtler UK Triplus®

Creu chihuahua enwog a seren cyfryngau cymdeithasol, ie wir!

Cyflogwyd Equinox i ddarparu ymgyrch cyfryngau cymdeithasol greadigol ffabiwlys i hybu ystod cynnyrch triplus® STAEDTLER UK ar gyfer merched yn eu harddegau yn 2014.

Ein Cenhadaeth

Roedd STAEDTLER UK wedi creu hysbyseb deledu newydd i’w darlledu yng nghyfnod ‘Nôl i’r Ysgol’ yn 2014, oedd yn cynnwys trosleisio gan Fearne Cotton, golygfa cynllunio ffasiwn a chihuahua moethus o’r enw Tyson. Rhoddwyd y cyfrifoldeb i Equinox greu ymgyrch cyfryngau cymdeithasol i gyd-fynd â’r hysbyseb deledu, a fyddai’n denu sylw merched yn eu harddegau a sefydlu cynnyrch triplus® fel yr ategolion ffasiwn hanfodol i’w cael.

Ein dull

Er mwyn manteisio i’r eithaf ar hoffter defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol ar bopeth ciwt a fflwfflyd, defnyddiodd Equinox seren yr hysbyseb deledu, Tyson y chihuahua i fod yn wyneb yr ymgyrch cyfryngau cymdeithasol. Plymiwyd i ddyfnderoedd meddwl Tyson, gan ddatblygu proffil cymeriad oedd yn amlinellu’i hoff fwydydd, ei ddiddordebau, ôl-stori am ei yrfa cynllunio ffasiwn a’i fywyd fel ci enwog, a hyd yn oed greu llinellau bachog fel ‘Chi-WOW-a’ er mwyn dod â’i bersonoliaeth yn fyw.

Defnyddiwyd dull aml-sianel i gyrraedd cynulleidfa eang o arddegwyr; Facebook oedd y prif lwyfan, Twitter oedd yn treiddio i fyd teledu a sgyrsiau, Instagram oedd yn cyfathrebu â’r genhedlaeth hunlun, ac roedd gan tumblr flog i sefydlu cefndir ffasiwn Tyson, drwy gydweithio â blogwyr steil a darlunio.

Roedd cael cynnwys ardderchog yn hanfodol ar gyfer llwyddiant yr ymgyrch, felly buom yn cydweithio gydag arlunydd gwych i greu llyfrgell o ddŵdls triplus® fyddai’n apelio at arddegwyr, oedd yn cynnwys geiriau caneuon One Direction a negeseuon lwc dda ar gyfer TGAU yn eu plith. Bu i ni hyd yn oed wneud sesiwn tynnu lluniau gyda chihuahua er mwyn cael llyfrgell o luniau a gynlluniwyd o gwmpas ffasiynau arfaethedig 2014! Roedd datblygu cynnwys oedd yn treiddio i fyd arddegwyr a’r hyn sy’n bwysig iddyn nhw, ac eisiau’i rannu, o’r pwys mwyaf.

Er mwyn gyrru ymlyniad, cynhaliwyd dwy gystadleuaeth cynllunio ffasiwn gennym, gan wahodd defnyddwyr i wneud llun o’u ffrog prom a gwisg ysgol ddelfrydol er mwyn cael cyfle i ennill gwobrau hael a chynnyrch triplus®. Drwy gynnig y rownd derfynol i farn y cyhoedd, roedd yn rhaid i’r arddegwyr annog eu ffrindiau i ‘hoffi’ eu cynlluniau i ennill, gan greu cyrhaeddiad firal eithriadol.

Elfen bwysig arall oedd creu llysgenhadon brand. Cyflawnwyd hyn drwy weithio gyda blogwyr ffasiwn, darlunio ac arddegwyr dylanwadol, gan roi’r cynnyrch iddyn nhw i arbrofi ag ef. Oherwydd ymwneud y blogwyr, cafwyd cyfres o bostiadau blog gwadd, cynigion cynllunio, postiadau ar flogiau, cynghorion gyrfa a hyd yn oed sesiwn cwestiwn ac ateb gyda dylunydd ffasiwn brenhinol, David Emanuel!

Cefnogwyd yr ymgyrch gan hysbysebu ar Facebook a Twitter, gan ddefnyddio cyfuniad o bostiadau a hyrwyddwyd a thrydariadau ochr yn ochr â’r hysbysebion, er mwyn sicrhau twf mewn cefnogaeth ac ymwneud.

Y Canlyniad

Gosodwyd targed o sicrhau 10 mil o ddilynwyr wedi’u cyfuno ar draws pob sianel erbyn diwedd 2014. Sicrhawyd hynny erbyn Awst, ar ôl prin bum mis o fod yn fyw! Mae gan Tyson dros 10k o hoffiadau Facebook ar hyn o bryd, a dros 13k o ddilynwyr (Medi 2014).

Yn ogystal, bu i ni lwyddo i gael merched yn eu harddegau (marchnad darged anfaddeuol!) i gwympo mewn cariad â Tyson; mae 96% o’i ddilynwyr yn fenywaidd a 74% rhwng 13 a 17.

Cyrhaeddodd ein hymgyrch dros 5.1m o ddefnyddwyr hyd yn hy, gyda bron i 250K achos o ymwneud â Tyson a’r brand triplus®.

2017-06-07T12:31:23+00:00 Hydref 15th, 2014|Astudiaethau Achos, Astudiaethau Achos Addysg|