• Sketching Stars picture

Clwb Athrawon STAEDTLER UK

Y briff

Yn 2012, gofynnwyd i Equinox ddyfeisio cynllun cyfathrebu integredig ar gyfer STAEDTLER UK i hybu’i Glwb Athrawon yn y DU – adnodd arlein ar gyfer athrawon ysgol gynradd yn y DU.

Ar ôl sefydlu presenoldeb arlein ar gyfer Clwb Athrawon y DU yn 2012, amcanion 2013/14 oedd:

 • cynyddu aelodaeth o 37%
 • sicrhau 2,700 cais yn y gystadleuaeth
 • cynyddu Facebook o 170%

Ein dull

Roedd ein dull tri phen yn cynnwys:

 • Ffocws ymgyrch – sefydlwyd dwy ymgyrch flaenllaw fel digwyddiadau blynyddol yng nghalendr y Clwb.
 • Ffocws ar recriwtio – gweithredwyd ystod o fecanweithiau i dyfu aelodaeth.
 • Ffocws cymdeithasol – datblygwyd cynnwys cyfoethog i ddenu athrawon ar lein a chreu llysgenhadon brand.

Tactegau’r ymgyrch:

 • Sêr sgetsio – cafwyd Korky Paul, arlunydd Wini’r Wrach, i fod yn wyneb yr ymgyrch a darparu gweithdai dosbarth yn wobr.
 • Diwrnod Lliwio Plant y Byd – gweithio gyda braslunwyr i greu thema liwgar trip y byd a darparu gweithdy dosbarth yn wobr.
 • 9,800 pecyn cystadleuaeth wedi’u rhoi i athrawon gan gynnwys samplau o bensiliau lliw Noris® color
 • Hybu’r ymgyrch drwy gyfrwng gwefan Clwb Athrawon y DU, e – gylchlythyr, hysbysebu PPC, sianeli cymdeithasol a pherthynas â’r cyfryngau.

Tactegau recriwtio:

 • The Education Show (Mawrth ‘14) – mynychwyd gan roi samplau i unrhyw un gofrestrodd ar y diwrnod (+45% ar ddigwyddiad 2013).
 • Teach Primary (Chwefror ‘14) ad – hybwyd presenoldeb STAEDTLER a Chlwb Athrawon y DU yn y Sioe gyda chod cynnig arbennig er mwyn derbyn sampl wrth gofrestru arlein.
 • Datblygu ôl-ymgyrch (Mawrth ’14) – gweithredwyd hysbysebion yn targedu ‘ffans’ y dudalen yn unig, i’w hannog i ddod yn aelodau cyflawn.

Tactegau cymdeithasol:

Defnyddiwyd Facebook fel prif gyfrwng, gyda chefnogaeth Twitter a YouTube; ymhlith y cynnwys roedd:

 • Plymio ffasiynau – taflenni gweithgaredd ad hoc
 • Cystadlaethau amlgyfryngol – WKCD ac SS
 • Canllawiau sut i – ar gyfer cynnyrch ehangach megis FIMO
 • Dyfyniadau ysbrydoli – i annog sgwrsio rhwng athrawon

Ein canlyniadau:

 • Cynyddwyd aelodaeth o 58% i 6,456. +21% O fewn targed.
 • Sicrhawyd 5,029 cais cystadleuaeth, +86.26%. O fewn targed.
 • Cynyddwyd hoffterau Facebook o 772% i 10.146, +354%. O fewn targed
 • Cyfanswm y gymuned athrawon = 16,600
2017-06-07T12:31:30+00:00 Rhagfyr 1st, 2014|Astudiaethau Achos, Astudiaethau Achos Addysg|