Cleientiaid 2017-06-03T10:49:55+00:00

Mae Equinox yn deall pwysigrwydd gwasanaethu’r cwsmer a’r cleient; er mwyn gwella gwasanaeth ein cleient i’w cwsmeriaid, mae gan yr asiantaeth brofiad helaeth o weithredu ymgyrchoedd strategol yn llawn ffocws.

Marchnad allweddol a chynulleidfa darged ar gyfer llawer o gleientiaid Equinox, mae gennym brofiad helaeth o gyfathrebu corfforaethol ac ymwneud rhwng busnes a busnes.

A ninnau’n ymwybodol iawn o adnoddau a chyllidebau prin, gweithredodd Equinox sawl ymgyrch codi ymwybyddiaeth flaenllaw ar gyfer rhai o elusennau a sefydliadau nid er elw’r wlad.


Planning and implementing high profile media, marketing and community strategies has given Equinox a proven track record in this highly competitive sector.

Mae gan Equinox hanes ardderchog yn y farchnad hynod gystadleuol hon o ganlyniad i gynllunio a gweithredu strategaethau cyfryngau, marchnata a chymunedol amlwg. Mae adfywio ardaloedd diffaith yn flaenoriaeth gan awdurdodau lleol a llywodraeth, ac mae Equinox yn cydweithio â rhai o arweinwyr y sector yn y DU.

Mae ein profiad yn y sector hon yn eang iawn, gan gynnwys lansio Eisteddfod yr Urdd a chyflwyno gwefan cyngor ar-lein newydd ar gyfer pobl ifanc.

Sector sy’n tyfu’n gyflym i Equinox, mae gan yr asiantaeth brofiad mewn ymgyrchoedd gwastraff, ailgylchu, ynni adnewyddadwy a chodi ymwybyddiaeth.

Mae profiad yr asiantaeth yn ddwfn ac eang, o ganlyniad i flynyddoedd o brofiad o weithio yn y sector bwyd, arlwyo a lletygarwch.

Mae gan Equinox brofiad sylweddol o weithio yn y sector iechyd yng Nghymru trwy gyfrwng strategaethau cyfathrebu mewnol, ymgyrchoedd cynyddu ymwybyddiaeth a delio ag argyfyngau.

O ganlyniad i weithio â sawl sefydliad treftadaeth amlwg, mae gan Equinox brofiad a gwybodaeth ddigymar o’r sector bwysig hon.

Galwodd rhai o sefydliadau mwyaf amlwg a blaenllaw’r sector hamdden a thwristiaeth yn y DU ar arbenigedd Equinox.

Drwy weithio â chyflogwr unigol mwyaf Cymru, mae’r asiantaeth wedi crynhoi profiad enfawr o weithredu ymgyrchoedd ar gyfer sefydliadau’r sector gyhoeddus.

Gweithiodd Equinox gydag amryw o gwmnïau diwydiant ysgafn a thrwm mewn marchnadoedd arbenigol yn y sectorau diwydiannol a gweithgynhyrchu.

Mae angen cyhoeddusrwydd ar rannau o’r sector hon, hyd yn oed; gweithiodd Equinox gyda rhai o’r darlledwyr mwyaf yn y DU.

Am ein bod yn meddu ar brofiad dwfn o bob sector drafnidiaeth, nid oes amheuaeth mai Equinox yw’r brif asiantaeth CC ar gyfer trafnidiaeth yng Nghymru.
Working with Wales’ largest single employer the agency has vast experience of implementing campaigns for public sector organisations.


Equinox has worked with some of the largest high street brands and retailers, as well as shopping parks implementing consumer focused promotions and campaigns.

Equinox has worked with numerous social enterprise organisations to raise the awareness of the opportunities to improve the environments and communities we live in.

With in-depth experience of every transport sector, Equinox is without doubt the leading transport PR agency in Wales.

A complex industry Equinox has the experience of working with both supplier and infrastructure companies within the utilities sector.