Cleientiaid

Busnes a PhroffesiynolRhwng Busnes a BusnesElusennau a’r Sector Nid Er ElwAdeiladu, Eiddo ac Adfywio AddysgYr AmgylcheddBwyd a DiodIechyd a Gofal CymdeithasolTreftadaethHamdden a ThwristiaethLlywodraeth LeolGweithgynhyrchu a DiwydiantCyfryngauModuroY Sector Gyhoeddus

Busnes a Phroffesiynol

Mae Equinox yn deall pwysigrwydd gwasanaethu’r cwsmer a’r cleient; er mwyn gwella gwasanaeth ein cleient i’w cwsmeriaid, mae gan yr asiantaeth brofiad helaeth o weithredu ymgyrchoedd strategol yn llawn ffocws.

Rhwng Busnes a Busnes

Marchnad allweddol a chynulleidfa darged ar gyfer llawer o gleientiaid Equinox, mae gennym brofiad helaeth o gyfathrebu corfforaethol ac ymwneud rhwng busnes a busnes.

Elusennau a’r Sector Nid Er Elw

A ninnau’n ymwybodol iawn o adnoddau a chyllidebau prin, gweithredodd Equinox sawl ymgyrch codi ymwybyddiaeth flaenllaw ar gyfer rhai o elusennau a sefydliadau nid er elw’r wlad.

Adeiladu, Eiddo ac Adfywio

Mae gan Equinox hanes ardderchog yn y farchnad hynod gystadleuol hon o ganlyniad i gynllunio a gweithredu strategaethau cyfryngau, marchnata a chymunedol amlwg. Mae adfywio ardaloedd diffaith yn flaenoriaeth gan awdurdodau lleol a llywodraeth, ac mae Equinox yn cydweithio â rhai o arweinwyr y sector yn y DU.

Addysg

Mae ein profiad yn y sector hon yn eang iawn, gan gynnwys lansio Eisteddfod yr Urdd a chyflwyno gwefan cyngor ar-lein newydd ar gyfer pobl ifanc.

Yr Amgylchedd

Sector sy’n tyfu’n gyflym i Equinox, mae gan yr asiantaeth brofiad mewn ymgyrchoedd gwastraff, ailgylchu, ynni adnewyddadwy a chodi ymwybyddiaeth.

Bwyd a Diod

Mae profiad yr asiantaeth yn ddwfn ac eang, o ganlyniad i flynyddoedd o brofiad o weithio yn y sector bwyd, arlwyo a lletygarwch.

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae gan Equinox brofiad sylweddol o weithio yn y sector iechyd yng Nghymru trwy gyfrwng strategaethau cyfathrebu mewnol, ymgyrchoedd cynyddu ymwybyddiaeth a delio ag argyfyngau.

Treftadaeth

O ganlyniad i weithio â sawl sefydliad treftadaeth amlwg, mae gan Equinox brofiad a gwybodaeth ddigymar o’r sector bwysig hon.

Hamdden a Thwristiaeth

Galwodd rhai o sefydliadau mwyaf amlwg a blaenllaw’r sector hamdden a thwristiaeth yn y DU ar arbenigedd Equinox.

Llywodraeth Leol

Drwy weithio â chyflogwr unigol mwyaf Cymru, mae’r asiantaeth wedi crynhoi profiad enfawr o weithredu ymgyrchoedd ar gyfer sefydliadau’r sector gyhoeddus.

Gweithgynhyrchu a Diwydiant

Gweithiodd Equinox gydag amryw o gwmnïau diwydiant ysgafn a thrwm mewn marchnadoedd arbenigol yn y sectorau diwydiannol a gweithgynhyrchu.

Cyfryngau

Mae angen cyhoeddusrwydd ar rannau o’r sector hon, hyd yn oed; gweithiodd Equinox gyda rhai o’r darlledwyr mwyaf yn y DU.

Moduro

Am ein bod yn meddu ar brofiad dwfn o bob sector drafnidiaeth, nid oes amheuaeth mai Equinox yw’r brif asiantaeth CC ar gyfer trafnidiaeth yng Nghymru.

Public Sector

Drwy weithio â chfylogwr unigol mwyaf Cymru, mae’r asiantaeth wedi crynhoi profiad enfawr o weithredu ymgyrchoedd ar gyfer sefydliadau’r sector gyhoeddus.

[su_tooltip style="green" position="top" shadow="no" rounded="no" size="default" title="" content="National Waterfront Museum