Hyfforddiant Cysylltiadau Cyfathrebu a’r Cyfryngau 2017-05-06T17:07:41+00:00

Am fod cael eich newyddion oddi ar wefannau neu apiau yr un mor boblogaidd â’i ddarllen mewn papurau newydd, a’r ffaith fod delio â’r amlgyfryngol yn rheidrwydd er mwyn sicrhau sylw, onid yw hi’n bryd i chi adolygu eich hymwneud â chysylltiadau’r wasg? Fel un o’r prif asiantaethau cysylltiadau â’r wasg yng Nghymru, gallwn eich helpu i ddatblygu strategaeth cysylltiadau cyfryngol sy’n rhychwantu print, darlledu, cynnwys ar-lein a chyfryngau cymdeithasol. Cynlluniwyd ein cyrsiau hyfforddi ymarferol yn benodol ar gyfer anghenion cleientiaid neu sefydliadau unigol.

Ymysg elfennau allweddol mae tirwedd presennol y cyfryngau, sut mae’r cyfryngau’n gweithio a beth sy’n dal sylw newyddiadurwyr mewn stori. Mewn sesiynau ymarferol rhoddir sylw ar sut i ddrafftio datganiad i’r wasg, nodyn i’r dyddiadur a chyflwyniad i newyddiadurwyr, ochr yn ochr ag adnabod cyfryngau allweddol, trefnu cyfweliadau, darparu cynnwys amlgyfryngol a rheoli unrhyw broblemau.

Cysylltwch â ni i weld sut y gallwn ni ddod â thipyn o liw i’ch hymgyrchoedd cysylltiadau cyfryngol chi. 

Tysteb

Cwrs cynhwysfawr iawn – trafodwyd cymaint o wybodaeth ddefnyddiol.