Hyfforddiant ar gyfer argyfyngau 2017-05-06T17:07:39+00:00

Ydych chi’n barod?

Bydd y cyhoedd yn mesur eich cwmni ar sail effeithiolrwydd y modd y byddwch yn delio ag argyfwng ac yn cyfathrebu yn ystod yr argyfwng hwnnw, felly mae’n bwysig cynnwys cysylltiadau â’r cyfryngau yn unrhyw sefyllfa argyfyngus. Mae gan Equinox brofiad uniongyrchol o ddelio ag ystod eang o ddigwyddiadau ac argyfyngau, o golli swyddi i dorri ar wasanaethau a methiannau mewn gweithredu. Cyflwynir y cyrsiau gan arbenigwyr cyfathrebu profiadol, a byddant yn rhoi hyder a gwybodaeth i chi allu delio â nifer o sefyllfaoedd, cynllunio strategaeth gyfathrebu a’r gallu i reoli’r cyfryngau mewn argyfwng. Bydd ymarferion ymarferol a theori’n cynnwys popeth o hyfforddiant i lunio eich cysylltiadau argyfwng eich hunain, a’r cyfan wedi’i ddarlunio gan astudiaethau achos go iawn. Sefydliadau a gafodd ein cymorth:

  • Trenau Arriva Cymru
  • Maes Awyr Caerdydd
  • Corus
  • Cyfleustodau Inexus
  • Hysbysu Gofal Iechyd Cymru
  • Amgueddfeydd ac Orielau Cymru
  • Cyfoeth Naturiol Cymru
  • GIG Cymru
  • StageCoach Cymru a’r De Orllewin
  • Hosbis Plant Tŷ Hafan

Cysylltwch â ni i gael sgwrs am y modd y gallwn eich helpu i baratoi am yr annisgwyl.