Tystebau 2017-05-06T17:07:41+00:00

Yr hysbyseb gorau ar gyfer ein cyrsiau yw’r sylwadau a’r adborth a dderbyniwn oddi wrth rai sydd wedi mynychu un o’r cyrsiau. Isod gwelir rhai o’r tystebau diweddaraf: Hoffai Ysgol Fusnes Prifysgol Caerdydd ddiolch i Equinox Communications am eu rhan mewn prosiect diweddar gan grŵp o’n myfyrwyr MSc Marchnata Strategol. Datblygodd y myfyrwyr strategaeth farchnata newydd ar gyfer Cadw gyda chymorth Equinox Communications, Elwodd y myfyrwyr yn fawr o’r profiad hwn, ac mae pob un wedi dweud mai dyma brofiad gorau’r cwrs.
Mary Morgan, Tiwtor Cwrs, Meistr mewn Marchnata Strategol, Ysgol Fusnes Caerdydd
 

Sylwadau adborth ar hyfforddiant

Diwrnod ardderchog a’n galluogodd ni fel pwyllgor i gytuno ar negeseuon allweddol a’u cyfathrebu’n gryno. Cynigiodd cyflwynwyr y cwrs gyngor doeth drwy gydol y dydd gan ddod â’u profiad hanfodol i’r drafodaeth ynglŷn ân strategaeth gyfathrebu ar gyfer y dyfodol.
Lorraine Rees, Hosbis Tŷ Hafan i Blant Cymru

Cwrs o’r radd flaenaf – rwyf wedi dysgu cymaint mewn amser mor fyr. Byddwn yn ei argymell i eraill.
Peter Whittaker, cyfarwyddwr, Grŵp Inexus

Diwrnod rhagorol a oedd yn rhoi sylw i’r holl bwyntiau allweddol, gyda digon o gyfle i weithredu’r hyn a ddysgwyd.
John Cook, TUC Cymru

Roeddwn yn llawn edmygedd o’r ymchwil yr oedd Equinox wedi’i wneud i’n diwydiant ni, gan sicrhau fod y cwestiynau a ofynnwyd ac a drafodwyd yn berthnasol iawn. Mae gennyf ryw gymaint o gyfeiriad o ran ymchwilio fy atebion i gwestiynau safonol a ffynnonellu enghreifftiau i’w cadw wrth law.
Ceri Doyle, Cyfarwyddwr, Y Gronfa Loteri Fawr yng Nghymru

Roeddwn i wrth fy modd â’r sesiwn – diolch o galon – teimlais fy mod wir wedi dysgu rhywbeth erbyn diwedd y dydd, ac mae fy hyder wedi cynyddu cryn dipyn.
Sam Cook, Rheolwr Prosiect, Ynni Gamesa UK

Rwyf wedi mynychu sawl cwrs hyfforddiant ar gyfer y cyfryngau ar hyd y blynyddoedd ond roedd y cwrs a ddarparwyd gan Equinox yn gredadwy o ran sut y bydd y wasg yn delio â chi ac yn eich holi mewn sefyllfa gyfweld. Strwythurwyd y cwrs yn dda, roedd yr hyfforddwyr wedi ymchwilio’n drylwyr ac roedden nhw’n wybodus iawn ynghylch technegau’r cyfryngau. Cwrs ardderchog y byddwn yn ei argymell i unrhyw un.
Steve Hodgetts, Cyfarwyddwr Masnachol, Maes Awyr Caerdydd

Mi wnes i fwynhau cwrs heddw yn fawr iawn ac o ganlyniad rwy’n teimlo’n llawer mwy hyderus ynghylch cynllunio ar gyfer defnyddio sawl llwyfan cyfathrebu cymdeithasol ar ran fy sefydliad a chyflawni yno.

Dau hyfforddwr ardderchog, dymunol yn meddu ar brofiad credadwy.