/, Astudiaethau Achos Addysg, Uncategorized/Kings Monkton: Ail-lansio Academi Chweched Dosbarth
  • Kings Monkton

Kings Monkton: Ail-lansio Academi Chweched Dosbarth

Ein Cenhadaeth

I gynyddu ymwybyddiaeth gyffredinol o Ysgol Kings Monkton a’r gwasanaethau a ddarperir ganddo, gyda ffocws penodol ar sicrhau diddordeb yn ail-lansiad yr Academi Chweched Dosbarth ym mis Medi 2014.

Ein Dull
Kings Monkton Students

Darparodd Equinox ymgyrch cysylltiadau’r cyfryngau lawn gan ddefnyddio cyfuniad o straeon newyddion, astudiaethau achos disgyblion ac athrawon, ac eitemau nodwedd golygyddol er mwyn cadw Kings Monkton a’i Academi Chweched Dosbarth newydd yn flaenllaw ym meddyliau pobl. Cefnogwyd hyn gan y gweithgareddau arlein canlynol:

ymgyrch chwech wythnos o hysbysebion chwilio a dangos Google a phostiadau hybu Facebook wedi’u targedu at bobl oedd yn chwilio am leoedd chweched dosbarth ac ysgolion annibynnol, gan helpu i yrru traffig i dudalen we’r Academi Chweched Dosbarth newydd gyda dadansoddi wedi’i ymgorffori.
Ymgyrch radio wedi’i sbarduno dros bythefnos i ennill iPad Mini gyda Capital FM, ar draws y sioeau brecwast a diwetydd i dargedu cyfnod teithio ysgol.
Hysbysebion ar gefnau allanol bysiau ar lwybrau a weithredwyd gan StageCoatch a Cardiff Bus yng Nghaerdydd a Chaerffili.

Y Canlyniad

2429 clic drwodd o hysbysebion chwilio a dangos Google i dudalen we’r Academi Chweched Dosbarth yn y chwe wythnos gyntaf (cynnydd o 150% o’r chwe wythnos flaenorol)
Cynhyrchodd yr ymgyrch radio 956 o edrychiadau ar y dudalen a 240 cais yn y gystadleuaeth, gyda’r canlyniad fod bas data o ddarpar gwsmeriaid newydd yn bodoli
Cyffyrddodd yr Hysbysebion Cefn Bws 485k o bobl oedd yn byw yn yr ardal darged (84% o’r dalgylch) gyda phobl yn gweld yr hysbyseb 7.4 tro bob dydd ar gyfartaledd
Llwyddo i gael sylw yn y wasg yn y South Wales Echo, Western Mail a Wales Online, gan gyrraedd dros 170,000 o bobl

Yn y pen draw cynhyrchodd yr ymgyrch 79 cyswllt busnes newydd ar gyfer Kings Monkton oddi wrth rieni oedd eisiau cofrestru’u plentyn yn yr Academi Chweched Dosbarth newydd.

2017-05-06T17:07:54+00:00 Medi 19th, 2014|Astudiaethau Achos, Astudiaethau Achos Addysg, Uncategorized|