Hyfforddiant cyfryngau

Angen help i drosglwyddo eich neges?
Ydych chi’n siarad â’r bobl gywir?

Mae ein cysriau hyfforddi cyfryngau’n helpu i ysgogi hyder mewn mynychwyr er mwyn iddynt allu dal eu tir mewn cyfweliad ar y cyfryngau, gan reoli’r cyfweliad ag argyhoeddiad.

Byddwn yn edrych ar sut y mae ffrydiau gwahanol y cyfryngau’n gweithio, sut i daclo stori, sut i baratoi ar gyfer cyfweliad, sefydlu negeseuon allweddol a’ch cynnal eich hin er mwyn cyflwyno perfformiad cyfryngol hyderus ac awdurdodol.

Mae pwyslais ein hyfforddiant cyfryngau’n pwyso’n drwm ar sesiynau ymarferol, gan amcanu i gymryd sefyllfaoedd go iawn a chreu nifer o sefyllfaoedd cyfweld o’u cwmpas. Yna ailddangosir cyfweliadau a’u hadolygu gan y grŵp neu’n unigol gan roi beirniadaeth adeiladol.

Siaradwch â ni am berffeithio eich cyfweliadau â’r cyfryngau.
Sefydliadau a hyfforddwyd gennym:

Acorn RecruitmentFly-tipping Action Wales
Age Concern WalesFood Standards Agency Wales
Amgueddfa CymruInexus Utilities
Arriva Trains WalesInforming Healthcare Wales
Arts Council for WalesHelp the Aged Wales
ASH Wales Heritage Lottery Fund
BIG Lottery FundNational Leadership Programme Wales
British GasMacMillan Cancer Care
Bro Morgannwg NHS TrustNational Museum & Galleries of Wales
Cancer Research WalesNatural Resources Wales
CadwNHS Wales
Cardiff AirportPostWatch Wales
Cardiff UniversitySolarGen
CorusStageCoach Wales & South West
Crown Prosecution Service in WalesTenovus
Dyfed Powys Criminal Justice BoardTUC Cymru
Estyn Ty Hafan Children’s Hospice
Federation of Small BusinessesWelsh Government
Wales Intensive Care Programme