Hyfforddiant cyfryngau 2017-05-06T17:07:41+00:00

Angen help i drosglwyddo eich neges? Ydych chi’n siarad â’r bobl gywir?

Mae ein cysriau hyfforddi cyfryngau’n helpu i ysgogi hyder mewn mynychwyr er mwyn iddynt allu dal eu tir mewn cyfweliad ar y cyfryngau, gan reoli’r cyfweliad ag argyhoeddiad. Byddwn yn edrych ar sut y mae ffrydiau gwahanol y cyfryngau’n gweithio, sut i daclo stori, sut i baratoi ar gyfer cyfweliad, sefydlu negeseuon allweddol a’ch cynnal eich hin er mwyn cyflwyno perfformiad cyfryngol hyderus ac awdurdodol. Mae pwyslais ein hyfforddiant cyfryngau’n pwyso’n drwm ar sesiynau ymarferol, gan amcanu i gymryd sefyllfaoedd go iawn a chreu nifer o sefyllfaoedd cyfweld o’u cwmpas. Yna ailddangosir cyfweliadau a’u hadolygu gan y grŵp neu’n unigol gan roi beirniadaeth adeiladol. Siaradwch â ni am berffeithio eich cyfweliadau â’r cyfryngau. Sefydliadau a hyfforddwyd gennym:

Acorn Recruitment Fly-tipping Action Wales
Age Concern Wales Food Standards Agency Wales
Amgueddfa Cymru Inexus Utilities
Arriva Trains Wales Informing Healthcare Wales
Arts Council for Wales Help the Aged Wales
ASH Wales Heritage Lottery Fund
BIG Lottery Fund National Leadership Programme Wales
British Gas MacMillan Cancer Care
Bro Morgannwg NHS Trust National Museum & Galleries of Wales
Cancer Research Wales Natural Resources Wales
Cadw NHS Wales
Cardiff Airport PostWatch Wales
Cardiff University SolarGen
Corus StageCoach Wales & South West
Crown Prosecution Service in Wales Tenovus
Dyfed Powys Criminal Justice Board TUC Cymru
Estyn Ty Hafan Children’s Hospice
Federation of Small Businesses Welsh Government
Wales Intensive Care Programme