Rheoli Cronfa Ddata 2017-06-03T20:42:14+00:00

Rheoli Cronfa Ddata

Mae Equinox yn asiantaeth gyfathrebu sy’n cynnig gwasanaeth llawn, gan olygu ein bod yn gallu cynnig pob elfen o’r pair marchnata, gan gynnwys rheoli basau data a gwasanaethau i aelodau a phostio a dosbarthu deunyddiau atodol.

Mae gennym dîm arbenigol sy’n arbenigwyr ym meysydd adeiladu, cynnal a thrin cronfeydd data cymhleth, er mwyn gwneud y gorau o strategaethau marchnata, Rydym yn deall manteision y modelau dyrannu diweddaraf ac mae gennym feddalwedd sy’n ein galluogi i gysylltu â chynulleidfaoedd targed yn gyflym ac effeithiol. Gall ein tîm TG bas-data arbenigol adeiladu rhaglenni unigryw ar gyfer y gofynion mwyaf cymhleth, er mwyn creu gwell llwybrau cyfryngol rhwng busnesau a defnyddywr terfynol.

Mae’r tîm hefyd yn gweinyddu cynllun aelodaeth Cadw, o’r bob ymholiad dros y ffôn gan aelodau, i aildanysgrifio, ymholiadau ar-lein, targedu darpar-aelodau’n rhagweithiol heb sôn am gynnal y cynllun yn effeithiol gydol y flwyddyn. Deallwn pa mor hanfodol bwysig yw diogelwch data ac rydym yn cydweithio â’r Llywodraeth a chleientiaid eraill i suchrau fod ein mesurau diogelwch yn tra-rhagori ar y gofynion.

Mae gallu postio mewnol yn sicrhau ein bod yn rheoli proses rheoli cwsmeriaid o’r dechrau hyd at y diwedd, er mwyn sicrhau gwasanaeth di-dor, effeithlon ar gyfer pob cleient.

Cyswllt â Zara Cottle zara@equinoxcommunications.co.uk