Dylunio 2017-06-03T20:17:35+00:00

DYLUNIO

Am fod gennym ddigon o gapasiti mewnol a phrofiad helaeth o ddylunio ar gyfer anghenion marchnata amrywiol, gall Equinox ddarparu gwasanaeth dylunio llawn ar eich cyfer, gan gynnwys gwefannau, gemau fideo, darnau fideo, CGI, deunyddiau marchnata traddodiadol a thechnoleg flaengar, a’r cyfan wedi’i ddylunio i’r safon uchaf a’u reoli drwy gyfrwng y tîm er mwyn i’r broses fod yn ddi-dor.
HUNANIAETH GORFFORAETHOL
Ffordd o beri i chi fod yn wahanol i’ch cystadleuwyr yw hunaniaeth gorfforaethol. Mae gan Equinox enw da wrth greu brandiau cynnyrch a chorfforaethol ar gyfer sefydliadau er mwyn iddynt apelio at gynulleidfaoedd penodol a pherthnasol. Gan sicrhau fod y broses hon yn cael ei thrin mewn dull strategol, bydd Equinox yn cynnal ac yn cynorthwyo wrth weithredu hunaniaeth yn ddi-dor ledled eich sefydliad.

CYNHYRCHU CYLCHLYTHYR
Pan fydd eich busnes yn un prysur, weithiau bydd hi’n haws cyfathrebu â’ch staff neu gleientiaid allanol ar ffurf cylchlythyr. Boed hwnnw’n fwletin newyddion pedair tudalen syml, HTML ar-lein neu gylchgrawn moethus lliw llawn misol, mae rhai o gwmnïau mwyaf y DU wedi manteisio ar ein doniau i gyfathrebu eu neges. O ysgrifennu cynnwys golygyddol i reoli’r gwaith argraffu, mae gan Equinox yr arbenigedd i sicrhau y caiff eich neges ei dosbarthu’n greadigol ac yn effeithiol.