Marchnata

Dull rhesymegol a chreadigol o drin strategaeth farchnata

Yn Equinox rydym yn sylweddoli fod marchnata’n golygu mwy na 'gwerthu' cynhyrchion a gwasanaethau.

Mae marchnata’n cwmpasu ystod lawer ehangach o weithgareddau ac rydym yn gweithredu dull manwl, gam-wrth-gam rhesymegol i bob strategaeth farchnata.

Gallwn eich cynorthwyo i ddatblygu eich busnes neu gynnyrch, o’r syniad cyntaf drwodd i gynnal diddordeb a theyrngarwch cwsmeriaid, gan sicrhau llwyddiant masnachol.

DYLUNIO A CHREU CYNNWYS GWEFAN
GWEITHGAREDD HYRWYDDO AR-LEIN
STRATEGAETH FARCHNATA
HYSBYSEBU