Cymdeithasol

Mae gan Equinox arbenigedd mewnol ymhob agwedd ar gyfryngau cymdeithasol.

Holl bwrpas cyfryngau cymdeithasol yw sgwrsio a chreu pobl sy’n fodlon dadlau dros eich brand neu sefydliad, felly dewch ig ael sgwrs gyda ni ynghylch sut y gallwn eich helpu i siarad â’r bobl allweddol. Rydym wedi cynorthwyo cleientiaid megis STAEDTLER UK i greu cymuned ar-lein ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 1 / y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 2 drwy gyfrwng Clwb Athrawon y DU a siarad â merched yn eu harddegau sy’n ymddiddori mewn ffasiwn drwy gyfrwng Tyson Triplus. Rydym hefyd yn rheoli cyfryngau cymdeithasol ar gyfer gwobrau Canmol y Sefydliad Marchnata Siartredig a thri parc siopa ledled y DU ar ran Savills, gan reoli cynnwys oddi wrth 40 o fanwerthwyr. Ar gyfer y rheiny sy’n meddu ar ddigon o adnoddau mewnol, gallwn ddarparu hyfforddiant penodol a darparu cynnwys creadigol megis ail-greu ysblander Castell Caerffili drwy gyfrwng technoleg CGI ar gyfer Cadw.
Strategaeth a pholisi cymdeithasol
Hysbysebu Cymdeithasol
Cynnwys creadigol
“Deallodd Equinox bwysigrwydd dal sylw’r gymuned ar-lein gydag ymgyrch wirioneddol arloesol, deniadol a chyfareddol. Llwyddod y cwmni i gyfathrebu’r cyfan sydd gan Ben-y-bont i’w gynnig yn wyneb canfyddiadau anodd, gan annog blogwyr i ailedrych ar Ben-y-bont ac ysgrifennu amdano, a’r cyfleoedd y mae’n cynnig i ymwelwyr, mewn ffordd wahanol. Rwy’n edrych ymlaen at weithio gyda’r tî, eto, er mwyn cael rhagor o hwyl a chreadigrwydd!”
Paul Steele, Sylfaenydd a Golygydd BaldHiker.com a blogiwr Visit Britain a Huffington Post