Hyfforddiant 2017-06-03T20:36:01+00:00

Hyfforddiant

Rydym yn darparu cyrsiau hyfforddi mewn cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu, y cyfryngau a delio ag argyfwng sy’n addas ar gyfer pob sector mewn diwydiant.
Dydyn ni ddim yn credu mewn rhaglenni hyfforddi “oddi ar y silff” – byddwn yn teilwra pob cwrs hyfforddi i anghenion cleient penodol, eu sector neu ddiwydiant a’r cynrychiolwyr sy’n cymryd rhan.

Gellir cynnal ein cyrsiau yn ein swyddfeydd ni, eich safle chi neu’r lleoliad niwtral ac maen nhw’n ymarferol ac yn llawn ffocws. Rydym eisiau gweld mynychwyr yn treulio cymaint o amser ag y bo modd yn gwneud yn hytrach na dim ond gwrando er mwyn sicrhau fod ganddynt yr hyder i roi sgiliau newydd ar waith ar unwaith.

Rydym yn rheoli cyfryngau cymdeithasol, yn cyflwyno ymgyrchoedd cysylltiadau â’r cyfryngau ac yn paratoi ar gyfer rheoli argyfyngau’n ddyddiol, felly rydym yn defnyddio cynifer ag y bo modd o’n hastudiaethau achos er mwyn rhoi profiad uniongyrchol i chi.

Dyma gipolwg ar bob un o’n cyrsiau hyfforddiant; cysylltwch â ni i weld sut y gallwn helpu i roi’r sgiliau i chi fydd yn ychwanegu lliw at eich cyfathrebu.

Hyfforddiant cyfryngau
Hyfforddiant cyfryngau cymdeithasol
Hyfforddiant cyfryngau a chyfathrebu
Hyfforddiant argyfwng

Achredir a hyfforddi pob un o hyfforddwyr Equinox gan City & Guilds.
City and Guilds Logo

Tystebau Cyrsiau Hyfforddi
Isod, gwelir rhai o’r tystebau a gyflwynwyd gan bobl a fynychodd ein cyrsiau hyfforddi.

 

Diwrnod ardderchog wnaeth sôn am bob un o’r pwyntiau hanfodol, a digon o gyfle i weithredu’r hyn a ddysgwyd.
John Cook, TUC Cymru

Roedd yr holl ymchwil a wnaeth Equinox ar ein diwydiant ni wedi creu argraff arbennig o dda arna i, gan sicrhau fod y cwestiynau a ofynnwyd ac a drafodwyd yn berthnasol iawn. Mae gen i gyfeiriad o ran ymchwilio fy atebion fy hun i gwestiynau arferol a ffynonellu enghreifftiau i’w cadw wrth law bellach.
Ceri Doyle, Director, Cronfa Loteri Fawr Cymru

Cwrs o’r radd flaenaf – dwi wedi dysgu cymaint mewn amser mor fyr. Byddwn yn ei argymell i eraill.
Peter Whittaker, Cyfarwyddwr, Grŵp Inexus

Diwrnod da iawn a’n galluogodd ni fel pwyllgor i gytuno ar negeseuon allweddol a’u cyfathrebu mewn ffordd gryno iawn. Cynigiodd yr hwyluswr gyngor doeth gydol y diwrnod gan ddod â phrofiad hanfodol yn ei sgil i’r trafodaethau ynghylch ein strategaethau cyfathrebu ar gyfer y dyfodol.
Lorraince Rees, Tŷ Hafan Hosbis i Blant yng Nghymru

Roeddwn wrth fy modd gyda’r sesiwn – diolch yn fawr – ro’n i wir yn teimlo mod i wedi dysgu rhywbeth erbyn diwedd y dydd, ac fe gododd fy hyder yn fawr.
Sam Cook, Rheolwr Prosiect, Ynni Gamesa UK