Gwasanaethau 2017-06-03T19:31:34+00:00

CYSYLLTIADAU CYHOEDDUS

CYSYLLTIADAU CYHOEDDUS

Cael trafferth bod yn amlwg yn y dorf?

Yma yn Equinox gallwn eich helpu i achub y blaen dros eich cystadleuwyr drwy wneud yn siŵr fod eich busnes neu sefydliad yn fwy deniadol i’r cyhoedd a’r cyfryngau.

DYSGU MWY

MARCHNATA

MARCHNATA

Dull rhesymegol a chreadigol o drin strategaeth farchnata

Yn Equinox rydym yn sylweddoli fod marchnata’n golygu mwy na ‘gwerthu’ cynhyrchion a gwasanaethau.

DYSGU MWY

DYLUNIO

DYLUNIO

Am fod gennym ddigon o gapasiti mewnol a phrofiad helaeth o ddylunio ar gyfer anghenion marchnata amrywiol, gall Equinox ddarparu gwasanaeth dylunio llawn ar eich cyfer, gan gynnwys gwefannau, gemau fideo, darnau fideo, CGI.

DYSGU MWY

CYMDEITHASOL

CYMDEITHASOL

Mae gan Equinox arbenigedd mewnol ymhob agwedd ar gyfryngau cymdeithasol.

Holl bwrpas cyfryngau cymdeithasol yw sgwrsio a chreu pobl sy’n fodlon dadlau dros eich brand neu sefydliad, felly dewch ig ael sgwrs gyda ni ynghylch sut y gallwn eich helpu i siarad â’r bobl allweddol.

DYSGU MWY

HYFFORDDIANT

HYFFORDDIANT

Rydym yn darparu cyrsiau hyfforddi mewn cyfryngau cymdeithasol, cyfathrebu, y cyfryngau a delio ag argyfwng sy’n addas ar gyfer pob sector mewn diwydiant.

DYSGU MWY

ARGYFWNG

ARGYFWNG

Mae atal yn well na thrwsio

Mae hyn yn arbennig o wir yn achos argyfwng. Gyda busnes o unrhyw fath, nid mater o os, ond yn hytrach pryd fydd yn rhaid i’ch sefydliad wynebu argyfwng neu bwnc a allai niweidio eich enw da.

LEARN MORE

RHEOLI CRONFA DDATA

RHEOLI CRONFA DDATA

Mae Equinox yn asiantaeth gyfathrebu sy’n cynnig gwasanaeth llawn, gan olygu ein bod yn gallu cynnig pob elfen o’r pair marchnata, gan gynnwys rheoli basau data a gwasanaethau i aelodau a phostio a dosbarthu deunyddiau atodol.

DYSGU MWY