Hyfforddiant Cyfryngau Cymdeithasol

Pa mor bell mae eich diweddariadau’n cyrraedd?

Rydym yn darparu cyrsiau hyfforddiant penodol i helpu unigolion a sefydliadau ddeall sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol. Rhedir ein cyrsiau hyfforddi ar ffurf gweithdai ymarferol er mwyn sicrhau fod mynychwyr yn gallu ymarfer yr hyn a ddysgwyd ganddynt yn syth. Mae pob un o’n sesiynau hyfforddi’n cynnwys amser ar gyfer datrys problemau hefyd.

Rydym yn sicrhau fod y sylfeini yn eu lle ac yn cynghori ar sut i ddefnyddio ymarferoldeb uwch er mwyn gwneud y gorau o bob ffynhonnell. Rydym yn darparu cyngor ar sut i ymchwilio i’r ffynonellau mwyaf perthnasol, trefnu amser a chreu cynnwys y gellir ei rannu, tra’n rheoli unrhyw broblemau sy’n codi gan ddefnyddio achosion go iawn.

Siaradwch â ni amdano helpu i ychwanegu lliw at eich gweithgaredd cyfryngau cymdeithasol.

Gallwch ddewis o blith y gweithdai canlynol...

Polisi a strategaeth cyfryngau cymdeithasol
Trydar
Facebook
Linkedin
Ffynonellau eraill
Blogio
Y cleientiaid rydym wedi helpu
Comisiynwyd Equinox i redeg cyfresi o weithdai cyfryngau cymdeithasol gyda nifer o fusnesau egin, gydag amrywiaeth o brofiad a gallu cyfryngau cymdeithasol ond i raddau helaeth nofisiaid cyfryngau cymdeithasol. Wnaeth tîm Equinox job gwych o asesu amryw o anghenion y cyfranogwyr, cymerwyd yr amser i ddeall y busnesau a’r amcanion ac yn dilyn hynny gwneud pob agwedd or’ gweithdi yn berthansol, cyraeddadwy, ymgysylltu, ac yn fwy na dim, llaw er o hwyl! Rydym ni wedi gweld gwelliant yn y cyfranogwyr cyfryngau cymdeithasol ers y gweithdai ac wedi cael adborth gwych fel “Diolch am y gweithdai, bu’r cyflwynwyr yn rhai ddosbarth cyntaf ac yn gwybod eu stwff”, “O ni’n meddwl fy mod I’n gwybod tipyn am y cyfryngau cymdeithasol cyn y gweithdai, ond nawr dw i’n sylweddoli o ni dim ond yn crafu’r wyneb” ac ein ffefryn “diolch am y gwethdi, dw I ddim yn ofnus rhagor o’r cyfryngau cymdeithasol!”
Nicola Sumner- Smith, Uwch Swyddog Adfywio Gwledig