• Swim Wales

Nofio Cymru: Creu Tonnau yng Nghymru

Ein Cenhadaeth

Comisiynwyd Equinox Communications ym mis Ebrill 2014 i godi ymwybyddiaeth o fenter Pasport Dŵr Nofio Cymru a chefnogi gweledigaeth gyfun Llywodraeth Cymru a’r sefydliadau partner o gael pob plentyn yng Nghymru i fedru nofio erbyn 2020.

Ein Dull

Darparodd Equinox ymgyrch dri mis ar gyfer rhanddeiliaid a chysylltiadau cyfryngol o fis Mehefin i fis Awst 2014, i gyd-fynd â dechrau gwyliau’r ysgol a diwedd Gemau’r Gymanwlad. Canolbwyntiodd ar greu brand ymgyrch Creu Tonnau yng Nghymru a darparu negeseuon i deuluoedd o fewn ein hardaloedd Awdurdodau Lleol a dargedwyd. Ymhlith y tactegau a ddefnyddiwyd roedd:

Digwyddiad lansio cenedlaethol a fynychwyd John Griffiths AC, Gweinidog dros Ddiwylliant a Chwaraeon, ym Mhwll Rhyngwladol Caerdydd er mwyn creu sylw cyffredinol llwyr yn y wasg a’r cyfryngau darlledu
Ymgyrch radio genedlaethol a hysbysebu penodol ar gyfryngau cymdeithasol, CC ac ar lein wedi’u targedu’n benodol at gyrraedd rhieni na fyddai’n mynd â’u plant i ddysgu nofio fel arfer
Ymgyrch gyfryngol ranbarthol gan ddefnyddio astudiaethau achos athletwyr Cymanwlad lleol a darparwyr ysgolion nofio
Creu presenoldeb cyfryngau cymdeithasol ar gyfer ymgyrchoedd Pasport Dŵr a Chreu Tonnau yng Nghymru

y Canlyniad

Cynhyrchwyd ymwybyddiaeth genedlaethol o’r ymgyrch drwy gyfrwng sylw darlledu o ansawdd uchel gan ITV Cymru Wales a sylw print ac ar lein cenedlaethol, gan gyrraedd dros 500,000 o bobl ledled Cymru
Cyrhaeddwyd cymunedau nad oeddent wedi ymrwymo cyn hynny drwy gyfrwng sylw rhanbarthedig o ansawdd uchel a hysbysebu digidol wedi’i dargedu, gan gyrraedd dros 200,000 o bobl
679 o hoffiadau ar dudalen Facebook Pasport Dŵr
125% o gynnydd yn nifer yr ymwelwyr i wefan Pasport Dŵr ers lansio’r ymgyrch
carouselimages not found