Partneriaethau â Phrifysgolion 2017-05-06T17:07:39+00:00

Rydym yn cydweithio’n agos â nifer o Brifysgolion ac Adrannau Prifysgol ledled Cymru gan ddarparu hyfforddiant, bwydo cynnwys i gyrsiau, gosod modiwlau a darparu cyfleoedd profiad gwaith. Rydym yn credu mewn helpu’r sefydliadau addysgol sy’n dysgu CC a Marchnata i ddarparu cyrsiau perthnasol, cyfoes ar gyfer myfyrwyr heddiw, sy’n cynhyrchu graddedigion â’r sgiliau cywir er mwyn gwellau safonau proffesiynol o fewn y sector. Un esiampl o hyfforddiant a ddarparwn ar gyfer Prifysgolion yw Dysgu Gydol Oes Prifysgol Caerdydd.Ymhlith y cyrsiau mae:

Gweithdy twitter
Gweithdy Facebook
Gweithdy LinkedIn
Rheoli cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol
Cyswllt effeithiol â’r cyfryngau

Tystebau

Bu Equinox yn darparu cyrsiau hyfforddi o’r ansawdd uchaf ym meysydd cyswllt â’r cyfryngau a chyfryngau cymdeithasol ar ran y Brifysgol ers dros bum mlynedd. A hwythau’n arbenigwyr blaenllaw ym maes cyfathrebu maent yn darparu sesiynau ymarferol a rhyngweithiol ynghyd â deunydd cefnogol ardderchog er mwyn sicrhau fod pawb sy’n mynychu’n gallu gweithredu’u sgiliau newydd yn hyderus. Yn fwyaf pwysig, gwyddom y gallwn ddibynnu arnynt fel estyniad o’n tîm ni ein hunain. Mae mynychwyr bob amser yn gwneud sylwadau ynghylch cyfeillgarwch a gwybodaeth eang tîm Equinox, gan atgyfnerthu ein barn eu bod nhw’n hyfforddwyr heb eu hail. Mae’r ffaith eu bod yn cael cynifer o ail-archebion a cheisiadau am hyfforddiant penodol yn dyst i’w gallu.
Gail Thomas, Tîm Datblygiad Proffesiynol
Canolfan Ddysgu Prifysgol Caerdydd