/, Astudiaethau Achos Gwasanaeth Sector Cyhoeddus, Uncategorized/Hyfforddi Sector Ynni Cymru (WEST) ‘Cynhadledd Hybu’r Gorllewin WEST’

Hyfforddi Sector Ynni Cymru (WEST) ‘Cynhadledd Hybu’r Gorllewin WEST’

Y Genhadaeth

Bwriad trosgynnol yr ymgyrch hwn oedd rhoi cyhoeddusrwydd i gynhadledd ‘Ddiwrnod Blasu Hyfforddiant’ WEST yn Stadiwm y Liberty, er mwyn denu mynychwyr (125 i gyd) ac annog busnesau i ymgorffori atebion carbon isel i’w gweithredu o ddydd i ddydd.

Ein Dull

Anfon gwahoddiadau’n uniongyrchol at bob rhanddeiliad allweddol y gwyddwyd amdanynt tua chwech i wyth wythnos cyn y digwyddiad
Targedu hysbysebu lleol a chenedlaethol yng nghylchgrawn Wales Business Insider ar lein drw gyfrwng cylchlythyr ebost bob wythnos yn ystod y chwe wythnos yn arwain at yr ymgyrch gyda dolen i’r ffurflen gofrestru ar wefan y Gynhadledd
Hysbyseb baner i’w rhannu ar wefannau partneriaid gyda darn byr o destun i gyhoeddi’r digwyddiad, gan annog pob partner o Brifysgol De Cymru i rannu drwy gyfrwng eu cylchlythyron a chyfryngau cymdeithasol

Cefnogwyd yr holl weithgaredd lefel uchel hwn gyda bwydo datganiadau i’r wasg fel bwyd llwy yn y cyfnod cyn y digwyddiad er mwyn cyrraedd y gynulledfa darged busnes i fusnes ac annog pobl i ymrwymo i fynychu. I hybu’r Gynhadledd i’r cyfryngau defnyddiwyd astudiaethau achos ynghyd ag ymchwil / canfyddiadau / sylwadau oddi wrth lysgenhadon ar dueddiadau newydd yn y diwydiant carbon isel.

Y Canlyniad

Sicrhaodd ein hymgyrch sylw cenedlaethol a rhanbarthol mewn print ac ar lein yn y wasg fusnes a’r sector fertigol, gan ein helpu i werthu pob lle yn y Gynhadledd ddyddiau o flaen llaw.

Gwasanaethau’r Sector Astudiaethau Achos Cyhoeddus

carouselimages not found