Halen Môn

Yn aml, disgrifir Gwobrau Great Taste fel ‘Oscars’ y byd bwyd, a chawsant eu hennill gan rai o gynhyrchwyr bwyd mwyaf blaenllaw Cymru. Dyma Halen Môn yn diolch i Lywodraeth Cymru am eu cefnogaeth a’u harweiniad.

Gadael Ymateb