Welsh celebrities tell us who their role models were while they were growing up

Mae pobl sy’n ddylanwad da’n chwarae rhan bwysig mewn cynnal uchelgais plentyn, a gallant hefyd fod yn sail i ysbrydoliaeth ar hyd ein bywyd. Fe wnaethon ni ofyn i nifer o enwogion Cymreig pwy oedd yn ddylanwad da iddyn nhw pan oedden nhw yn yr ysgol. Pwy sy’n ddylanwad da i chi?

2017-05-06T17:07:50+00:00 Medi 4th, 2015|Fideos, Uncategorized|